Olulisemad üksikasjad

Regioon
Hollandi Antillid
Peamine kontakt
Iliene Corsen / Daniel Corsen
Koduleht
www.dibusinesssupport.com

D&I Business Support Services (D&I) on Catalyst Teambuildingu partner Hollandi Antillidel. Strateegiliselt kesksel kohal asuva kontoriga suudavad nad pakkuda meeskonnatöö lahendusi kõikjal Kariibi mere piirkonnas.

Organisatsioonide jaoks on oluline toimiv meeskonnatöö - nii uutes meeskonades, väljakujunenud meeskondades kui ka meeskondade vahel. Meeskonnatöö olulisusele peab eriti tähelepanu pöörama mitmetes erinevates olukordades: keerulistel aegadel, kui muutuvad kriitiliselt tähtsateks positiivne töökeskkond ja töömoraal; uue juhtkonna tutvustamisel; opereerimissüsteemide muutmisel; üksustevahelise koostöö juurutamisel; erinevate töötajate või osakondade integreerimisel ja/või kombineerimisel; oskuste ja tulemuslikkus arendamisel; ning muutuste juhtimisel. D&I on hea meel viia organisatsioonid teekonnale, kus luuakse tugevamaid suhteid ja arendatakse meeskondi.

D&I aitab varustada teie töötajaid vajalike vahenditega, et tõhustada meeskonnatööd ja pühendumust silmapaistvate tulemuste saavutamisele. D&I viib organisatsioonid teekonnale, mille jooksul õpitakse ehitama, arendama, kasvatamaa ja uuendama.

Täpsema info saamiseks võtke ühendust: info@dibusinesssupport.com