Me mõistame oma vastutust hallata oma tegemiste mõju keskkonnale. Oleme hinnanud oma tegevusi, sealhulgas erinevate aspektide nagu transport, energiakasutus, jäätmed mõju keskkonnale. Kõik meie sündmused on korraldatud arvestades meie sotsiaalset vastutust keskkonna suhtes.

Catalysti keskkonnasäästliku praktika suunitlused

Keskkonnasäästlikkuse edendamiseks on meie praktikad järgmised:

 1. Mõistame, millised on meie tegevuste keskkonnamõjud.
 2. Oleme töötanud välja protseduurireeglid meie tegevustele, minimeerimaks nii negatiivseid mõjusid keskkonnale.
 3. Järgime asjakohaseid õigusakte, regulatsioone ja muid nõudeid, mis on seotud meie keskkonnasäästlikkuse edendamisega.
 4. Väldime reostamist, vähendame kasutatavaid ressursse ja püüame taaskasutada igal võimalikul juhul.
 5. Tagame, et keskkonnasäästlik mõtlemine on defineeritud, kommunikeeritud ja mõistetud organisatsiooni igal tasandil ning et vajadusel toimub asjakohane koolitamine.
 6. Keskonnasäästlikkust peame silmas ka uute tarnijate otsingul.
 7. Suhtleme ja teeme koostööd keskkonnasäästlikkuse edendamiseks kõigi huvigruppidega, sh klientide, koostööpartnerite ja/või meie korraldatud üritustel osalejatega.
 8. Taotlema pidevat arengut keskkonnasäätlikkuse osas.

Organisatsioonide sotsiaalse vastutuse poliitika alustalad

 1. Catalyst rakendab minimeerimise ja taaskasutamise meetmeid nii oma kontorites kui ka üritustel nii palju kui võimalik.
 2. Catalyst rakendab erinevaid meetmeid minimeerimaks meie ürituste ja kontorite mõju keskkonnale. Me mõistame säästva arengu olulisust meie tegemistes.
 3. Catalyst mõistab, miks on säästev areng oluline üritusturundus valdkonnas. Võimalusel me rakendame alati meetmeid vähendamaks kahjulikke mõjusid keskkonnale ja/või suurendamaks positiivseid mõjusid ühiskonnale.
 4. Catalyst mõistab, millist mõju avaldab äritegevus keskkonnale ning üheks meie eesmärgiks on aktiivselt toetada teadusuuringuid leidmaks ja rakendamaks viise, kuidas vähendada negatiivseid mõjusid keskkonnale.
 5. Catalyst mõistab vajadust vastutustundlikku ja jätkusuutlikku äritegevuse järgi. Läbi pideva analüüsi on meie eesmärgiks vähendada negatiivseid mõjusid, mida meie kontorid ja/või üritused võivad põhjustada, ning kasvatada positiivseid mõjusid meie töötajatele ja ühiskonnale tervikuna.