rewarding executive retreats

Edukate ühisürituste planeerimine

Avaldatud 6. juuni 2017, autor Stuart Harris

Väga sageli peavad nii korraldajad kui ka osalejad ettevõtete väljasõite või ühisüritusi järjekordseks meeskonna koosolekuks, mida lihtsalt premeeritakse hea õhtusöögi või golfimänguga. Tegelikult on see suurepäraseks võimaluseks ettevõtte kultuuri arendamiseks, kuna meeskond viiakse väljapoole oma igapäevasest pingelisest töökeskkonnast ning see aitab neil näha ka kogu organisatsiooni terviklikumana. Kuid ikkagi on palju ühisüritusi, mis selliselt välja ei kuku ning millel pole püsivat tulemust. Miks? Sellepärast, et edukad üritused nõuavad märkimisväärset läbimõtlemist ning planeerimist, milleks aga paljudel ettevõtetel ei ole aega. Ühisürituste struktuur on sama oluline kui logistika, toimumispaik ning päevakava, kuna see kindlustab, et töötajad on kogu üritusega ning veelgi olulisemalt, üksteisega kaasatud.

Miks on töötajate kaasamine oluline?

Programmi ning päevakorraga on võimalik juhtida töötajate tähelepanu ning hoida neid kogu ürituse jooksul kaasatud. Paika pandud plaan ning päeva eesmärgid on olulised, kuna nendest olenevad tulemused. Mõelge, mida te soovite saavutada, millist käitumist arendada või millist dünaamikat muuta ning kindlasti pange need juba varakult paika. Varasemad kogemused on näidanud, et need, kes lähtuvad n-ö vabast päevakavast, kus arutatakse paljude üldiste teemade üle, ei vii üldjuhul produktiivsete arutlusteni. Varasemalt paika pandud päevakava on seevastu palju efektiivsem ning seda täiendavad eesmärgid, mida saavutatakse tegevustega, millel on selged tulemused. Kõigil osalejatel peaks olema selgesti mõistetav, kuidas nende arutelud aitavad ettevõttel lõplike eesmärkide poole liikuda. Kui soovitakse tõsta töötajate kaasatust ettevõtte ühisüritusel, siis on oluline osa juhtkonnal, kelle toetus ning osalus võib sellele kaasa aidata või vastupidi, sellele vee peale tõmmata. Kuna juhtkonna liikmetel on ettevõttes suur mõju, siis saab nende abil motiveerida teisi töötajaid osalema ning samuti tähtsustada kontorivälist ühisüritust. Kui töötajad on aktiivselt kaasatud, siis on suurem tõenäosus, et nad kasutavad üritusel õpitut ka hiljem tagasi töökohal olles.

Kuidas töökohast väljaspool töötajaid kaasata?

Külaliskoolitajad või motiveerivad kõnelejad on suurepäraseks viisiks huvitavate arutelude algatamiseks ning samuti muudab see ürituse tavapärastest koosolekutest erilisemaks. Kuigi siinkohal peaksite veenduma, et nad sobiksid hästi teie meeskonnaga ning nad ei oleks lihtsalt mingi brändi esindajad. Arutades külalisesinejaga läbi ürituse eesmärgid või tulemused, annab see neile võimaluse oma esituse kohandamiseks, et see oleks vastavuses teie ootustega. Põnevamate (või tavatute) tegevuste lisamine on sellistel ettevõtmistel oluliseks eduteguriks. Kindlasti ei tohiks kõrvale jätta lõbusaid meeskonnatöö tegevusi, eriti juhul kui osalejatel tuleb kohtumistel pikalt istuda. Virgutusharjutused, interaktiivsed ,,puhkepausid’’ või muud uudsed lahendused tavapärase programmi vahel aitavad päeva osadeks jagada ning osalejaid motiveerida, selleks sobivad nii muusikalised tegevused, võistlused või koguni täismahulised turniirid. Taolised tegevused on eriti kasulikud just suuremates ettevõtetes, innustamaks suhtlust töötajate vahel, kes tavapäraselt omavahel kokku ei puutu. Kaasates päeva planeerimiseks ning läbiviimiseks ettevõttevälise juhendaja või eestvedaja, näiteks nagu Team Building Asia, võib see lisada meeskonna üritusele lisaväärtust. Nad on võimelised hindama ning uurima kogu protsessi ilma eelnevalt kindlaksmääratud teadmistega meeskonna dünaamikast. Ideaalis osalevad nad juba ka planeerimisprotsessis, et nad saaksid nii ettevõttega kui ka selle eesmärkidega tutvuda ning tagada eduka ürituse. Selleks, et kontorivälisel üritusel tehtud töö ei läheks kaduma, on oluline luua selge plaan järgmisteks sammudeks ning samuti tagasiside andmise võimalus peale ühist päeva. Pange kõik märkmed ja toimingud kokku ühte dokumenti, mida on võimalik kõikidele osalejatele laiali saata. Kindlasti hinnake ettevõtte üritust – mis läks hästi, mis halvasti ning mida saaks järgmisel korral paremini teha.

Mida meeles pidada?

Panustades aega ning vaeva huvitava väljasõidu kavandamisse ning kõikide töötajate kaasamisse võib suuresti mõjutada terve koosveedetud päeva tulemusi. Edukal meeskonna ühisüritusel võib olla ettevõttele palju suurem mõju, luues uusi võimalusi suhtlemiseks ning mõjutades meeskonna dünaamikat jätkusuutlikult positiivses suunas.

Stuart Harris on Catalyst Hong Kong & China, Team Building Asia kaasasutaja ning tegevdirektor.

Stuart Harris

Team Building Asia kaasasutaja ja tegevdirektor

Stuarti laiahaardelised sidemed ning kontaktid teenindus- ja meelelahutusäris on võimaldanud Team Building Asial põimida uuenduslikke tegevusi meeskonnatöö arendamise harjutuste traditsioonilisematesse elementidesse, viies ettevõtte piirkonna teerajajaks.

Kõik artiklid

Lisamaterjalid