crowning glory dunnhumby

Dunnhumby kroonis oma aasta kollektiivse korgimänguga

Avaldatud 5. sept 2018

Igal aastal tuleb Indias APAC-i kohtumisele kokku ülemaailmse kliendiandmete teaduse liider Dunnhumby, kes julgustab kõikjal ettevõtteid konkureerima ja arenema selles kaasaegses andmepõhises majanduses. Siin avaldab ja tutvustab ettevõtte juhtkond eeloleva aasta tegevuskava. Selle globaalse kokkusaamise ühe osana investeerib Dunnhumby samuti ka muljetavaldavasse meeskonnatöö lahendusse, et ühendada oma meeskonda, jagada ühist eesmärki ja tähistada möödunud aasta saavutusi.

Peamised tulemused

  • Iga töötaja mängib organisatsioonis olulist rolli.
  • On oluline, et kõik inimesed teadvustaksid endale oma ressursside kasutamist selles ebakindlas ja muutlikus maailmas.
  • Tegevus peaks edasi andma mingi avalduse. See peaks olema "Suurem kui elu!"

crowning glory dunnhumby

Kontseptuaalsus ja areng

Arvestades kliendi eesmärke, töötas Catalysti India d'frens meeskond välja kontseptsiooni, mis tähistaks iga töötaja panust kunsti abil. Kunsti tehakse ümbertöödeldavatest materjalidest ja lõplik kunstiteos on samuti ümbertöödeldav. Täpikunst hõlmab endas mitmeid erinevaid kunstivorme. Selle põneva kunstitehnikaga katsetavad oma töös nii kunstnikud, graafilised disainerid, fotograafid kui ka illustraatorid. See pärineb ühest vanimast teadaolevast kunstivormist - Austraalia aborigeenide täpimaalingutest.

crowning glory dunnhumby

Ürituse päeval

5. septembril kogunes 600 Dunnhumby töötajat New Delhis Andaz Hyatt-i hotelli. Töötajad jagati 30 meeskonda, millest igaühes oli 20 osalejat.

Pärast lühikest ürituse tutvustust panid meeskonnad end valmis, et teenida erinevat värvi pudelikorke, võisteldes erinevates lõbusates ja aktiivsetes ülesannetes. Pudelikorke oli mitmeid värve ning iga värv tähistas mingit konkreetset teenusetüüpi. Kui pudelikorgid olid teenitud, asusid meeskonnad kinnitama magnetitega pudelikorke 1,5 m kõrgustele metallpaneelidele. Iga meeskond pidi looma hiigelsuurde kunstiteosesse kaks paneeli. Meeskondadel oli täielik loominguvabadus. Ainus tingimus oli see, et kogu tekstiosa peab olema täidetud valgete korkidega. Meeskondadel oli oma ülesannete täitmiseks ja tahvlite loomiseks aega üks tund.

crowning glory dunnhumby

Kui meeskonnad olid oma paneelidega valmis saanud, tehti lühike kokkuvõte. Analoogina toodi välja, et nii nagu iga kork täitis antud ülesandes olulist rolli, on ka iga töötaja ettevõttes olulise tähtsusega. Valminud kunstiteost võrreldi täieliku kliendilahendusega, mida Dunnhumby oma klientidele pakub. Samuti toodi välja ressursside ümbertöötlemise ja taaskasutamise olulisus.

Samal ajal kui tehti ürituse kokkuvõtet, hakkas d'frens'i meeskond kulisside taga ühtseks kunstiteoseks kokku panema meeskondade poolt loodud 60 tahvlit. Arutelu lõpus toodi kunstiteos osaliste ette ja seda saatsid rõõmuhüüded ja aplaus.

crowning glory dunnhumby

Tulemus

Korgikunst ületas ootusi, olles tugeva mõjuga tegevus, millel olid kliendi eesmärkidele vastavad reaalsed tulemused. Kõik osalejad olid algusest lõpuni täielikult kaasatud. Sellega tähistati ühiseid jõupingutusi ja mõisteti iga inimese rolli tähtsust ettevõttes. Ühine kogemus sidus mitmekülgse ja kultuuride ülese meeskonna ühtseks tervikuks.

Üheskoos valmistatud kunstiteos riputati ettevõtte kontorisse, kus see meenutab neile nende kollektiivset vaimu ja ühist pingutust.

Kõik klientide lood