Coffee grinder and coffee bags laid out on a hessian bag ready for Catalyst team building activity Bean Around the World

IHG tippjuhtide meeskond keskendub strateegiale ja läbirääkimistele

Avaldatud 3. veebr 2018

IHG lõpetas oma iga-aastase Greater China Leaders Meetingu pärastlõunase lõbusate meeskonnatöö tegevustega, et kinnistada veelgi konverentsi põhisõnumeid – meeskonnatöö, kommunikatsioon, uued töömeetodid, klienditeenindusele keskendumine. Crowne Plaza Suzhous toimunud üritusel osalenud asepresidendid, piirkondlikud direktorid ning peadirektorid läbisid üheskoos „Bean around the World” ja „Bridging the Divide” harjutused.

Esimene pärastlõunane sessioon koosnes energilisest suhteid soojendavast harjutusest nimega „Knowing Me, Knowing You” ehk „Tundes mind, tundes sind”. Osalejad pidid selle jooksul kohtuma võimalikult paljude kolleegidega ning leidma nendega ühiseid asju. Seejärel löödi kokku, kui palju inimesi keegi suutis läbi käia ning kuulutati välja võitjameeskonnad ning ka võitnud liikmed eraldi.

„Bean Around the World” tegevuse ajal töötasid meeskonnad kohvikaupmeestena, ostes ning müües kohviube kõige suurema kasumiga. Kui meeskonnad olid kätte saanud täpsed juhised ning turuinformatsiooni, hakkas ruum energiast sumisema ning meeskonnad hakkasid paika panema parimat strateegiat, läbirääkima ning teiste meeskondadega vahetuskaupa tegema.

business game

Ühel hetkel tehti mängus muutus, mis sundis meeskondi oma strateegiat kohandama ning selle tulemusel peeti veelgi tulisemaid läbirääkimisi. Kahe meeskonna vahel viidi läbi ka oksjon, võitlemaks viimaste väärtuslike kohviubade varude eest.

See, mis algselt tundus puhtalt võistluslik tegevus, näitas end harjutuse käigus teise külje alt. Tegevuse käigus mõistsid meeskonnad, et see harjutus keskendub ühisele visioonile ning konkureerivale koostööle, kuna müügikartellide raha ning kohvivarud loeti kokku ning kõige suurema väärtusega kartell tuli harjutuse võitjaks. Pärast väljateenitud kohvipausi said meeskonnad teada oma uuest ülesandest – „Bridging the Divide”, kus nende ülesandeks oli töötada ühise organisatsioonina, et ehitada papist hiiglaslik ümmargune sild.

Meeskondadele määrati erinevate sillaosade ehitamine. Neile anti käsiraamatud, materjalid ning nende osade ehitamiseks vajalikud tööriistad. Meeskonnad jagasid kiirelt omavahel rollid ning hindasid ressursse, et tagada selge ehitusplaan. See oli silla edukuse seisukohalt ülioluline, kuna iga meeskond pidi paika panema osa osa plaani, kuid teine meeskond pidi selle ehitama!

coffee themed business game

Meeskondadele anti tund aega, et kommunikeerida oma plaane ning silla ehitamisel omavahel koostööd teha, tagamaks, et kõik osad sobivad omavahel kokku. Mitte just kõige lihtsam ülesanne, kuna ümmargusel sillal on ju teadupoolest erinevad tõusud ning nurgad. Meeskonnad kasutasid kõiki saadavalolevaid sidevahendeid, nagu “E-posti sisendkaustad” ja “Kõnekeskused”, et tagada andmete vahetamine ning selgitada ja kontrollida informatsiooni.

Tähtaja lähenedes kiirustasid meeskonnad, et välja selgitada ja omavahel kinnitada lõplikud detailid ning anda oma sillaosale veel viimane viimistlus. Kella kukkudes tõid meeskonnad oma lõpetatud silla osad „kliendile”, kes kinnitas, et see on ehitatud etteantud plaanide järgi. Põnevus kasvas kui sillaosi hakati omavahel kokku panema ning see põhjustas nii mõnedki naerupahvakud, kuna osad elemendid ei kukkunud välja nii, nagu oodatud oli.

Pärast lühikest kokkuvõtet, kus jagati oma kogemusi ning käidi üle põhisõnumid pärastlõunastest tegevustest, tulid meeskonnad tagasi silla juurde, et testida selle tugevust. IHG Greater China tegevdirektoril oli au testida silda puldiga juhitava veokiga, millega ta sillale sõitis. Osalejate ergutuste saatel jõudis veok õnnelikult ümber silla ning teenis välja kõva aplausi. Suveniirina tehti koos vapustava sillaga grupipilt, mis sümboliseeris seda, mida on võimalik ühise eesmärgi nimel töötades saavutada. Seejärel lammutati sild kooskõlas TBA Green Charter-iga ja seal kasutatud papp viidi taaskasutusse.

Team Building Aasia võttis aega, et täielikult mõista, mida me püüdsime saavutada, et nad saaksid koostada programmi, mis täidaks meiepoolsed eesmärgid. Nende kogemus koos IHG-ga tagas tegevuste kooskõla meie missiooni ja väärtustega. Osalejad veetsid lõbusalt aega üksteisega suhteid luues ning neid tugevdades ja samas harjutasid uusi koostöövõimalusi ühise eesmärgi nimel töötades. Üritus viidi suurepäraselt läbi ning see tagas kõigile nauditava ning meeldejääva pärastlõuna. Me oleme tulemusega väga rahul ning jääme ootama, et saaksime Team Building Asiaga ka tulevikus midagi vahvat korraldada.”

IHG inimkapitali asedirektor Winnie Ng

Kõik klientide lood