How the West Was Won Serco

Mäletamisväärt väljakutse Serco juhtkonnale

Published on Dec 5, 2013

Taust

Serco on teeninduse ja allhangetega tegelev ettevõte, mis täiustab teenuseid, juhtides palju paremini nii inimesi, protsesse, tehnoloogiat kui ka vara. Rohkem kui 70 tuhande töötajaga Serco pakub missioonikriitilisi teenuseid nii valitsustele kui ka eraklientidele rohkem kui 30 riigis.

Ettevõttena, kes on pühendunud jätkusuutlikule arengule, pani Serco oma „Responsibility 2 Opportunity” konverentsi keskmesse põhimõtted, mis määravad vastutustundliku ning jätkusuutliku äri.

Serco kindlustusjuht võttis Catalystiga ühendust, otsides ärisimulatsiooni, mis pakuks nende ülemaailmsele juhatusele sarnast keskkonda ning kogemust, mille kaudu saaks ettevõtte töötajad avastada põhisõnumeid ning mis samal ajal võimaldaks neil koos töötada lõbusal ja kaasaval viisil üle erinevate distsipliinide ning tegevusvaldkondade.

Catalysti ning ürituse valik

Olles meie juhtkonna liikmetega kohtunud Barbicianis toimuva ürituse raames, ütles kindlustusjuht: „Ma olin neis kindel, sest juba ainuüksi nendega rääkides mõistsid nad minu ootusi ning teadsid, kuidas neid ellu viia.”

Üheskoos valisime me Serco konverentsile How the West Was Won, kuna just see ühtib paljude nende eesmärkidega. Me tegime samuti tihedat koostööd, et kohandada üritust täpselt nii, et:

  • See oleks adresseeritud neljale konkreetsele valdkonnale;
  • Selle lõppedes küsitakse struktureeritud tagasisidet konkreetsete teemade kohta.

Ürituse päeval

„How The West Was Won” toimus Serco kahepäevase konverentsi esimese päeva pärastlõunal.

„How The West Was Won” toimus põnevas ning lõbusas keskkonnas, kus osalejad said panna proovile oma hommikusest sessioonist õpitud teadmised ning kui päev jõudis õhtusse, peeti maha üks metsiku lääne teemaline õhtusöök. Järgmise päeva hommikul anti tegevuse kohta tagasisidet ning selle raames anti põhjalik ülevaade sellest, mis mängus toimus ning tõmmati paralleele hetkel äris toimuvaga, et osalised oskaksid kindlaks teha, millised tegevused viivad äri edasi.” - Serco tagasiside ürituse kohta

Investeeringute tasuvus

Peale meiepoolset ürituse läbiviimist, ütles Serco, et „How The West Was Won” ...

  • Aitas viia selged sõnumid kõikide osalisteni ning võimaldas stardilauda uue äriraamistiku esitlemiseks ja käivitamiseks.
  • Kinnistas osalistele põhisõnumid ning aitas neid mäletada.
  • Võimaldas osalistel võtta konverentsi lõpus kohustus, millele järgneb uue juhtimisraamistiku laiem lahtirullumine.
„Andes teile selge ülesande, korraldasite te sellise lõbusa ürituse, millest räägitakse veel mõnda aega. How The West Was Won andis edasi põhisõnumeid professionaalsel kuid üsnagi lõbusal ning kaasahaaraval viisil. Teiepoolne ürituse kohapealne läbiviija oli suurepärane kõigi õigete sõnumite väljatoomisel ning äriparalleelide tõmbamisel. Samuti oli meil tänu teie paindlikkusele väga mugav, et saime mängu lihvida just meie konkreetsetest vajadustest lähtuvalt.” - Serco tagasiside Catalyst Teambuildingu kohta
Kõik klientide lood