Meeskonnatöö lahendused tuppa

Julgustage suhtlemist, meeskonnatööd ja kinnistage õpitut siseruumides läbiviidavate tegevustega.

Siseruumides läbiviidavad meeskonnatööd arendavad tegevused võivad olla täpselt sama efektiivsed ning lõbusad nagu seda on õues läbiviidavad tegevused. Siseruumides korraldatavad tegevused võimaldavad elavdada ettevõtete kohtumisi ja konverentse või lisada särtsu meeskondade preemiaüritustele. Nende abil on võimalik edasi anda olulisi ärilisi sõnumeid ning kaasata osalejaid interaktiivse rollimängu abil. Lisaks sellele, et need on ilmastikukindlad, võimaldavad need tiheda ajagraafikuga üritustel võtta ajast maksimumi. Saadaval on mitmeid erinevaid võimalusi, kuid siinjuures on eelkõige aeg ning meeskonnatöö eesmärgid otsustavateks teguriteks, mille järgi sobiv tegevus välja valida. Kui osalejad üksteist ei tunne, siis on näiteks selline lühike suhteid loov harjutus nagu „Tundes mind tundes sind” sobivaks viisiks, et vestlus käima tõmmata ning gruppi omavahel ühendada. Kui aga ajaga ei ole priisata, võiks mõelda näiteks energialaengut andva harjutuse „Helide aeg” peale, mis annab osalejatele meeldiva ühtsustunde, kuid seejuures jätab piisavalt aega esitlustele keskendumiseks. Kui aega on rohkem, on võimalus läbi viia mõni süvitsi minev ärisimulatsioon. Näiteks on tahvelarvutipõhine simulatsioon „Tipu vallutamine”, kus meeskonnad peavad juhtima ekspeditsiooni Everesti tippu, nõudlik harjutus, mis õpetab riskijuhtimist, kiiret meeskonnatööd ning võimaldab õpitut töökohal tagasi olles rakendada.

Üheks mõjuvõimsamaks põhjuseks meeskonnatööd arendavate harjutuse läbiviimiseks on oma meeskonna motiveerimine, et nad töötaksid koos ning saavutaksid suurepäraseid tulemusi. Seda silmas pidades on „Suurel pildil” ning „Ava kohver” just sellised siseruumides läbiviidavad meeskonnatöö harjutused, mis nõuavad ühiseid jõupingutusi, et saavutada keerukas ühine eesmärk.

Harmoonilist meeskonnatööd väljendab ilmselt kõige paremini „Orkestreeri” – tohutult võimas ning emotsionaalne siseruumides läbiviidav meeskonnatöö kogemus, kus meeskonnad peavad ühisele lainele jõudma ning muutuma kõigest kahe tunniga sümfooniaorkestriks!

Tutvuge meie lahendustega ja andke endast märku,

kui teil on erisoove või soovite alustada

meeskonna hetkeseisu kaardistamisest!

Võtke ühendust

Seotud Näidisjuhtumid