Kastikindlus

Meeskonnad ehitavad kindluse, meisterdavad sõjariistad ja loovad strateegia vägevaks pappkastide sõjaks.

2 - 3 tundi
Väljas
Võistluslik / koostööd arendav
30 - Piiramatu

Kirjeldus

Sukelduge pappkastide maailma, kus teie meeskond ehitab kindluse ja loob strateegia, et saada papist impeeriumi valitsejaks. Meeskonnad jagunevad väiksemateks rühmadeks keskendudes kolmele põhilisele ülesandele – kindluse rajamine, raskerelvastuse ehitamine ja kaitsmiseks vajalike käsirelvade ehitamine. Need rühmad peavad omavahel pidevalt koostööd tegema, et tagada kooskõla üldiste kaitse- ja rünnakustrateegiatega.

Päev lõpeb ennenägematu pappkastide sõjaga, kus meeskonnad võitlevad omavahel väga taktikalises mängus, et selgitada välja Kastikindluse valitseja.

Õpitulemused

Meeskondadel, kes suudavad töötada väiksemates gruppides, tehes samal ajal tihedat koostööd strateegia arendamisel, on lahingus suur edumaa. See väljakutse nõuab tohutul määral meeskonnatööd, et tagada oma rühma ülesande täitmine meeskonna poolt vastu võetud strateegia alusel. Samuti on vaja nii planeerimise kui ka ehitamise käigus hulgaliselt loovust ja see võimaldab loomingulistel inimestel ennast tõeliselt väljendada. Pappkastide sõjad õpivad meeskonnaliikmed üksteise seljatagust kaitsma, kasutades nii planeeritud kui ka improviseeritud rünnakustrateegiaid.

Saada päring