Kõik kaasa

Jagage sisu, koguge informatsiooni ja stimuleerige loovat mõtlemist.

30 minutit - 3 tundi
Siseruumides ja väljas
Võistluslik / koostööd arendav
1 - 2000

Kirjeldus

Kasutades Go Team-i platvormi, on „Go Engage” mitmekülgne abivahend jagamaks erinevat sisu, kogumaks informatsiooni ning stimuleerimaks loovat mõtlemist. „Go Engagel” on mitmeid erinevaid rakendusi, mida saab kohandada ning rakendada vastavalt teie poolt soovitud tulemustele. Seda saab kasutada vahetult inimeste vahel või gruppide siseselt, võimaldades dialoogi ning tagasisidet. „Go Engage” on ülimalt mitmekülgne ning seda on võimalik kasutada terve simulatsiooni jooksul või ka lihtsalt kasutajasõbralikumal moel kaasamaks inimesi õppima ning jagama.


Õpitulemused

„Go Engage” tuttav mänguline platvorm aitab kaasa meeskonnatööle ning lihtsustab suhtlemist ja arutelu kutsuval ning kaasahaaraval moel, olenemata sellest, kas kasutate seda andmete kogumiseks, informatsiooni esitlemiseks või suhtlemise soodustamiseks. See suurendab teadmisi ja parandab suhteid, mis omakorda mõjutavad positiivselt töökeskkonda. Oma mängulise loomusega, kus kõigil on vabadus oma ideid ning arvamusi jagada, motiveerib „Go Engage” töötajaid vastu võtma uusi väljakutseid.

Go Engage oli suurepärane valik meie konverentsile. See oli efektiivseks viisiks, kuidas osalistele informatsiooni edastada, panna nad omavahel suhtlema ning arutama konverentsi teemade kohta, mis andis meile omakorda tagasisidet, kuidas teha tulevasi konverentse veelgi efektiivsemaks.

KPMG

Saada päring