Linnaehitus

Meeskonnad ehitavad koos hiiglasliku mudellinna

2 - 3 tundi
Siseruumides
Koostööd arendav
40 - Piiramatu

Kirjeldus

Meeskondadele antakse ülesandeks ehitada mudellinnaku üks neljast etteantud sektsioonist: tööstus-, elu-, puhke- või ärirajoon. Meeskonnad peavad tegema omavahel koostööd, et panna kokku plaan, et tagada erinevate linnaosade kooskõla ning et teede, jõgede jms. kulgemine oleks seotud nende kõrval asuvate teiste meeskondade rajoonidega ning moodustaks ühtse linna. Erinevaid materjale kasutades ehitavad nad oma kujutlusvõimet ning loovust kasutades üles linna, mis on samuti funktsioneeriv ning ka silmailu pakkuv. Etteantud aja lõppedes ühendavad meeskonnad oma linnaosad ühtseks suureks linnaks ning tähistavad oma ühise eesmärgi saavutamist.

Õpitulemused

Selle meeskonnatöö ürituse eesmärgiks on ehitada kogu grupiga hiiglaslik mudellinnak, mille käigus on vaja nii loovust kui ka tugevat planeerimisoskust. City Build väljakutses peavad meeskonnad välja töötama ühise visiooni ning strateegia, mille nad seejärel oma loovuse ning suurepäraste projektiplaneerimise oskustega ellu viivad. Selleks, et tagada erinevate linnaosade ühenduvus ning teede loogiline kulgemine, on nii planeerimisel kui ka ehitamisel oluline meeskondade vaheline koostöö ning suhtlus. Samuti on oluline projekti õigeaegseks lõpetamiseks nii aja- kui ka ressursside juhtimine. City Build on lõbus ning meeldejääv jagatud kogemus, mis vajab edukaks soorituseks kõikide osalejate panust, head meeskonna dünaamikat ning kogu rühmaülest koostööd.

Saada päring