Muusikamiks

Miksige kokku erinevaid muusikapalasid, et väljendada oma meeskonna vaateid.

2 - 4 tundi
Siseruumides
Võistluslik / koostööd arendav
100 - 500

Kirjeldus

Muusikamiksi raames antakse meeskondadele ette mingi kindel teema, mida nad hakkavad suunavate küsimuste abil omakeskis arutama. Kui nad on oma arvamustele jõudnud, alustavad nad koos muusikaga ajurünnakut, leidmaks nii lõbusaid kui ka tõsisemaid viisijuppe, millest kokku panna muusikaline lugu, mis annab edasi nende vaateid antud teemale. Kuna meeskondade üheks ülesandeks on kokku panna lühike muusikajupp, võtavad nad seejärel paaridesse ja hakkavad väljavalitud lugudest otsima lõike, mis annavad nende sõnumit kõige paremini edasi. Meeskond jagab omavahel oma leide ning meeskonnaliikmed teevad omavahel koostööd, et ehitada üles muusikapala, mis annab edasi nende nägemust. Valmis lugusid on võimalik mängida auhinnatseremoonial või päeva mitteametlikus osas, kus meeskondade lugude mängimine on sissejuhatuseks lõbusale ja lustakale tantsupeole või diskole.

Õpitulemused

Pingevabas mitteametlikus keskkonnas koos teiste meeskonnaliikmete toetusega leiavad inimesed vabaduse ennast etteantud teemal väljendada. Teemaks võib olla nii konverentsiteemad või elemendid ettevõtte visioonist või kultuurist. Tänu muusikale on osalistel võimalik oma arvamusele lisada humoorikust ja värvi. Oma mõtete ja sõnumite edasiandmiseks parimate palade leidmiseks ja nende kokkupanekuks on vaja kasutada mälu ning loovat mõtlemist. Muusikamiks sobib kõikidele osalistele olenemata nende kultuurilisest taustast või muusikamaitsest. Muusika ja sotsiaalne läbikäimine pingevabas keskkonnas loob inimeste vahel tugevamad sidemed ning meeldejäävad ühised mälestused, mis on olulised nii vaimsele tervisele kui ka heaolule.

Mõned DJ mängitud lood olid hirmnaljakad, isegi need, mis olid tõsistel teemadel. See võimaldas juhtkonnal astuda sammu tagasi ja läheneda käesolevale probleemile lõbusamal moel. See oli samuti suurepärane võimalus meie inimestel ennast vabaks lasta ja ennast väljendada.

Land Rover

Saada päring