SOS merepääste

Rannaplätude ümbertöötlemine kunstiks!

1 - 1.5 tundi
Siseruumides ja väljas
Koostööd arendav
10 - Piiramatu

Kirjeldus

Igale meeskonnale antakse erivärvilised rannaplätude toorikud, käsitöömaterjalid ja mobiilsed ehitustarvikud. Osaliste ülesandeks on muuta need lihtsad ressursid liikuvaks ja ühtseks kunstiteoseks. Piiratud ajaga peavad meeskonnad paika panema selge visiooni, hoidma pidevat suhtlusliini ja hindama oma püüdlusi vastavalt järjest lähemale tiksuvale tähtajale.

Meeskonnad töötavad konkreetsete teemade järgi või teevad koostööd, et luua üks hiiglaslik kineetiline skulptuur. Nende väljakutseks on loominguliselt tõlgendada etteantud teemat, tasakaalustades visuaalset avaldust kujude, värvide, liikuvuse ja ruumiliste suhetega.

Ürituse lõpus tähistavad meeskonnad üksteise loomingut ja võtavad oma kunstiteose oma töökeskkonda kaasa, et see kaunistada meeskonnatöö olemust sümboliseeriva püsiva avaldusega. SOS merepääste kujutab endast eetilist platvormi meeskondade sidumiseks ja ettevõtte kultuuri ühendamiseks, aidates samal ajal kaasa positiivsetele sotsiaalsetele ja keskkonnaalastele alustele.

Õpitulemused

SOS merepääste arendab innovatsiooni ja kastist väljapoole mõtlemist ning olema etteantud ressurssidega loominguline. Materjali loomus kaasab koheselt osalised ja stimuleerib juba kohe ürituse alguses tervislikku arutelu. Väljakutse silmast-silma füüsiline paigutus aitab edendada kaasavat meeskonna dünaamikat ja kõik osalised tunnevad end mugavalt kaasatuna.

Ülesanne ei esita meeskondadele väljakutset mitte ainult mobiilse ehitise tasakaalu leidmise näol, vaid ka individuaalsete rollide tasakaalu leidmises üldises eesmärgis. Kuna vähese ajaga tuleb saavutada küllaltki palju, sobib see ettevõtmine suurepäraselt projektijuhtimise oskuste proovile panemiseks. Edukaks soorituseks on vaja kindlameelset tegevust, meeskonna ühtekuuluvust ning kõigi meeskonnaliikmete individuaalset vastutust.

Ettevõtte sotsiaalse vastutusega seotud tulemused

Ocean Sole on sotsiaalne ettevõte, kes toetab ‘Trade not Aid’ põhimõtet. Nad koguvad igal aastal Keenia randadest üle 500 000 rannaplätu ning pakuvad tööd enam kui 90 kohalikule käsitöölisele, kes nikerdavad nendest äravisatud rannaplätudest kunstlilisi skulptuure. Me oleme töötanud tihedalt Ocean Solega, et arendada eksklusiivsed ühekihilised nn toorikud, mis on ühe rannaplätu talla paksused. Kui need on vastavalt värvidele ära jagatud, kokku liimitud ja siledaks lihvitud, on need suurepäraseks paindlikuks toormaterjaliks loomingulistes projektides.

Seotud soovitus

Lõbus tegevus, mis julgustas kõiki loovalt mõtlema ning aktiivselt kuulama üksteise ideid. Meile väga meeldis kasutada taaskasutatavaid materjale kunstiteoste loomiseks, mis nüüd meie kontori seinal ripuvad ja on meile pidevaks meenutuseks.

Saada päring