The Tree of Life

Muutusi, mitmekesisust ja partnerlust soodustav mäng

3 - 4 tundi
Siseruumides
Võistluslik / koostööd arendav
120 - Piiramatu

Kirjeldus

The Tree of Life on muutustele, mitmekesisusele ja partnerlusele keskenduv simulatsioonimäng. Positiivse muutuse soodustamiseks loodud mäng on uuenduslik ja praktiline viis ettevõtte missiooni ja väärtuste edastamiseks.

Mängu lugu räägib evolutsioonist: mängijad alustavad mängu lihtsa organismina, mille nimeks on LUCA (Last Universal Common Ancestor ehk tõlkes Viimane universaalne ühine esivanem). LUCA elab dünaamilises ökosüsteemis, kus kõik organismid peavad selle säilitamiseks ja ellujäämiseks koostööd tegema. Selle saavutamiseks peavad osalised kiirelt kavandama strateegia, mis kohandub nende dünaamilises keskkonnas mitmete erinevate muutustega. Mängus on samuti mitmed teised konkureerivad ökosüsteemid, millega on võimalik organismi evolutsiooniks vajalike haruldaste ressursside omandamiseks koostööd teha.

Õpitulemused

The Tree of Life on ülimalt kaasav mäng, mis loob grupis positiivse ja dünaamilise õhustiku. Mängijad peavad õppima pidevalt muutuvas keskkonnas üheskoos töötama. Kuna keskkond muutub pidevalt ja ootamatult, tuleb osalistel optimaalse jõudluse saavutamiseks kasutada tõhusat suhtlemist, strateegilist mõtlemist ning vilgast ja paindlikku planeerimist. Kuna eduks ja ellujäämiseks on vaja meeskondadevahelist koostööd, peavad osalised nurka viskama mõtte iseseisvalt nokitsemisest ja olema tõelised meeskonnamängijad.

Selle mängu üheks eripäraks on see, et see on mõeldud suurematele rühmadele, kus on 120 ja enam mängijat. Isegi suurte gruppide puhul kaasatakse kõik mängijad, pannes nad samaaegselt üheskoos mängima ja suhtlema.

Seotud soovitus

The Tree of Life oli kõikide osalejate meelest ülimalt tõhus ja meelelahutuslik. Koostöö, muutustega toimetuleku ja töökorralduse käigus omandatud teadmised on meie töötajate arengule oluliselt kaasa aidanud.

Monika Tyziniec, personaliosakonna äripartner
CompuGroup Medical

Saada päring