Catalysti võrgustik
catalyst team building colombia

Kadoma Outdoors

Piirkond: Kolumbia

Võtmekontaktid: Daniel Trujillo, Lina Nuñez, Daniel Buritica, Carlos Lopez

www.catalystteambuilding.co

Kadoma Outdoors, peakontoriga Bogota kesklinnas, on pühendunud pakkuma parimaid meeskonnatöö arendamise programme ning ürituskorralduse teenuseid üle terve Kolumbia.

Oma välitreeningute programmiga ning lisaks Catalyst Globali mitmekesise meeskonnatöö lahenduste valikuga, pakub Kadoma Outdoors osalejatele võimaluse arendada oma personaalseid oskusi, mis aitavad neil tõsta motivatsiooni nii töö- kui ka isiklike kohustustega tegelemisel. Kadoma Outdoors loob ning arendab oma töötube lähtuvalt kliendi vajadustest ning pakub seeläbi klientidele väärtust, aidates neil arendada nii tugevaid indiviide kui ka dünaamilisi meeskondi.

Kadoma Outdoors on võimeline kohandama oma lahendusi vastavalt klientide vajadustele, pakkudes seejuures püsivaid tulemusi nii töötajate arendamises, muutuste juhtimises, võrgustike loomises, strateegilises planeerimises, kommunikatsioonis, protsesside täiustamises, kliendisuhete haldamises kui ka ettevõtete sotsiaalses vastutuses. Valikus on erinevad väljas läbiviidavad meeskonnakoolitused, konverentside interaktiivsed vahepalad, muusikalised ja rütmilised ning loovad meeskonnatöö lahendused.

Kadoma Outdoorsi sõbralik ning kogenud meeskond on meisterlikult koolitatud juhtima õppimisprotsessi väljas või siseruumides läbiviidavate meeskonnatöö arendamise tegevuste kaudu. Osalejaid juhendatakse, kuidas nad saavad lõbusalt arendada oma suhtlemisoskust, juhtimisoskust ning otsuste tegemist!

Kadoma Outdoors teeb tihedalt koostööd kohalike noorteorganisatsioonidega, Recojo ja Bakongo, mis on mõlemad saanud ülemaailmset tunnustust oma töö eest.