Catalyst Master Class Paris 2018

Meeskonnatöö ürituste juhendajate meistriklass

Avaldatud 3. mai 2018, autor Mark Davenport

2. mail osalesid üle terve Euroopa kokku tulnud meeskonnatöö üritusete juhendajad ja koolitajad Catalyst Globali meistriklassis. Ürituse teemaks oli „Nõuanded ja nipid meeskonnatöö ürituste juhendajatele”. Üritust korraldas ja juhtis Guy Bergeaud, kellel on üle 30-aastane kogemus nii müügis kui ka meeskonnatöö ürituste juhendamisel.

Catalyst Master Class Paris 2018

Kohal olid esindajad Euroopa juhtivatest meeskonnatöö arendamisega tegelevatest ettevõtetest rohkem kui 15 erinevast riigist. Teiste seas olid esindatud näiteks Suurbritannia, Šveits, Bulgaaria, Belgia, Poola, Slovakkia, Tšehhi Vabariik, Iirimaa, Malta, Soome, Saksamaa, Sloveenia, Rumeenia ja Balti riigid. Kohal olid nii algajad kui ka juba kogenud professionaalid, kes kogu päeva jooksul omavahel kogemusi jagasid ning koostööd tegid.

Catalyst Master Class Paris 2018

Päevakorras oli palju huvitavaid punkte, mis osalejate tähelepanu köitsid. Läbi käidi kõik ürituste korraldamise ja koolituste elemendid sealhulgas erinevad ettevalmistusmeetodid, tehnikad ning loovad ideed publiku tähelepanu hoidmiseks. Samuti olid päevakavas erinevad meetodid efektiivsete ja jõuliste ülevaadete tegemiseks ja meeskonnatöö arendamise parimatest tavadest.

Catalyst Globali meeskonnatöö võrgustiku visioon ja suunav mantra on “Tipptase meeskonnatöö arendamises”. Aastal 2018 on töötajate kaasamine ja nende heaolu ettevõtte tootlikkuse jaoks kriitilise tähtsusega ning me usume, et tõhus meeskonnatöö mängib samuti selles protsessis olulist rolli. Kuid meeskonnatöö arendamine peab olema kooskõlas soovitud äritulemustega ning seda peab läbi viima kindla eesmärgiga,

ütles maailma suurima meeskonnatöö arendamisega tegelevate ettevõtete võrgustiku tegevjuht Guy Baker

See meistriklass on kõigest üks viis, kuidas Catalyst Global töötab ülemaailmselt meeskonnatöö arendamise tipptaseme saavutamise suunas. Pole ime, et Catalyst Globali võrgustiku liikmeks olevad ettevõtted on teadlike ettevõtete valik, kui nad otsivad meeskonnatöö arendamise programme, mis on üheks tõhusaks osaks nende töötajate arendamise programmis.

See oli väga edukas. Päeva alustati päevakorra ülevaatega ning see kulmineerus energilise ja avatud kogemuste jagamise sessiooniga. Kohtumisel õpitud olulisemad punktid pandi kirja ning need tehti kättesaadavaks nii osalejatele kui ka teistele meeskonnatöö võrgustiku juhendajatele ja ürituste läbiviijatele.

Catalyst Master Class Paris 2018

Päevale pandi punkt „mälestusdiplomite” kätteandmisest piltide tegemisega. Erinevate riikide ja ettevõtete vahel loodi palju sõprussidemeid ning suhtlemine ja omavahel kogemuste jagamine tugevdavad ning kinnitavad korraldatud päeva väärtust.

Vau! Kui inspireeriv on näha üheskoos nii paljusid andekaid moderaatoreid, juhendajaid ja õhtujuhte, kes üksteisega oma kogemusi ja teadmisi jagavad. See võrgustik on täis uskumatuid inimesi, kes suhtuvad kirglikult oma klientidele väärtuse ja kogemuste toomisesse – on tõeline privileeg nendelt õppida ja näha erinevatest riikidest pärit inimese unikaalseid vaatepunkte ja loogikat.” - Tiina-Katrina Kaber, EnterTrainer ja brändijuht, UPAS, Eesti

Mark Davenport

Äriarendusjuht

Uute potentsiaalsete partnerite väljaselgitamine ning nende ühinemise korraldamine Catalyst Globali võrgustikku

Kõik võrgustiku uudised