Privaatsuseeskirjad - Catalyst Eesti

Privaatsus

Külastades Catalyst Globali veebilehte, sh kõiki alalehti, nõustute allpool toodud tingimustega.

Millist informatsiooni me kogume ja kuidas me seda kogume?

Catalyst Global kogub isikuandmeid, mida te vabatahtlikult jagate. Informatsioon, mida kogume, võimaldab meil isikupärastada ja parandada Catalyst Globali veebilehe külastamise kogemust. Kasutame saadavat teavet tellimustega tegelemiseks, oma toodete ja teenuste paremaks pakkumiseks, maksete sujuvamaks töötlemiseks, teiega tellimuste, toodete, teenuste ja eripakkumiste osas suhtlemiseks, informatsiooni uuendamiseks ning üleüldiselt personaalsema suhtluse pakkumiseks, sh nt valitud sisu näitamiseks, klientide hinnangute esitamiseks ja teile huvipakkuvate teenuste soovitamiseks. Samuti kasutame saadavat teavet meie veebilehe parendamiseks ja kaitsmiseks, nt pettuste ja kuritarvitamiste ennetamiseks ja avastamiseks, ning selleks, et kolmandatel pooltel oleks võimalik meie nimel tehnilisi, logistilisi või muid funktsioone teostada.

Teie poolt esitatav informatsioon:

Kogume vaid isikuandmeid, mida teie jagate. Te võite otsustada teatud informatsiooni mitte jagada. Kui võimalik, siis võimaldame teil valida, kuidas lubate meil jagatavat informatsiooni kasutada. Te edastate meile oma isikuandmeid näiteks järgmiselt: kontakteerudes meiega päringu eesmärgil, täites mõne küsitluse või muu ankeedi või paludes meil saata teile lisainformatsiooni. Kui jagate meile oma isikuandmeid, siis eeldame, et te mõistate oma tegevust ja olete nõus isikuandmete kogumise ja töötlemisega teistes riikides ja piirkondades. Kõik meie poolt isikuandmete edastamised ja töötlemised on kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.

Automaatselt edastavat informatsioon

Igal internetiga ühendatud arvutil on domeeninimi ja rida arve, mida nimetatakse IP-aadressiks (internetiprotokoll). Kui külastaja soovib külastada meie veebilehekülge või selle alalehekülgi, tuvastavad meie veebiserverid automaatselt külastaja domeeninime ja IP-aadressi. Domeeninimi ja IP-aadress ei paljasta teie kohta midagi isiklikku, IP-aadress vaid näitab, kust meie veebilehte külastate. Meie analüüsime selle teabe abil meie veebilehe liiklust, et tagada turvalisus, vältida võrgu kuritarvitamist, uurida võrgu kasutajaid ning vajadusel teha koostööd ka õigusorganitega.

Me saame ja salvestame teatud informatsiooni iga kord, kui meie veebilehte kasutate. Nagu paljud veebilehed, kasutame ka meie „küpsiseid” ja saame seeläbi teatud informatsiooni kohe, kui te Catalyst Globali veebilehele sisenete. Kui teid tuvastame, saame teile pakkuda personaalsemat külastuskogemust.

Mis on “küpsised”?

Aeg-ajalt saadame teie arvutisse mõne “küpsise”. „Küpsis” on väike andmehulk, mille meie veebiserver saadab teie brauserile ning mis salvestub teie arvuti kõvakettale. „Küpsis” ei pääse ligi teie kõvakettal olevale informatsioonile ega saa lugeda seal olevaid teiste veebiserverite „küpsiseid”. „Küpsised” ei kahjusta teie süsteemi. Meie kasutame „küpsiseid” selleks, et teha kindlaks, milliseid kohti te meie veebilehtede võrgustikus külastanud olete, et saaksime teie järgmise külastuse ajaks muuta need lehed veel kergemini ligipääsetavateks. Te võite mitte lubada „küpsiste” kasutamist, muutes oma brauseri seadistusi. Võite seadistada oma brauseri ümber „küpsiste” vastuvõtmisest keelduma või näitama teile, kui „küpsis” saadetakse. Kui te ei soovi „küpsiseid“ lubada, võib meie veebilehe ja ka teiste veebilehtede kasutamine teie jaoks ebamugavam olla ning mõned funktsioonid ei pruugi töötada nii, nagu on ette nähtud.

Kolmandatelt osapooltelt saadav informatsioon

Me võime saada teie kohta teavet ka muudest allikatest ja lisada selle meile teadaolevatele andmetele. Kas avaldame saadud teavet kolmandatele osapooltele? Teave meie klientide kohta on meile oluline ja me ei müü seda kellelegi edasi. Jagame kliendiandmeid ainult oma filiaalidele ja selliselt, nagu on kirjeldatud allpool.

Esindajad

Catalyst Global teeb tihedat koostööd oma litsentsitud esindajate ja partneritega. Need ettevõtted vahendavad Catalysti tooteid Catalyst Globali litsentsi alusel ning meil on õigus nende ettevõtete nimel teenuseid pakkuda ja tooteid müüa. Meil on õigus oma esindajatele teavet jagada.

Teenusepakkujad

Kogutud informatsiooni jagatakse ainult sellistele kolmandatele osapooltele, kes pakuvad meie nimel mingeid teenuseid. Need teenusepakkujad vajavad teie ja teie ettevõtte kohta teavet, et pakkuda teile kvaliteetset teenust.

Catalyst Globalil ja selle esindajatel on juurdepääs teie isikuandmetele ülalnimetatud eesmärkidest lähtuvalt ja teie isikuandmeid ei kasutata ühelgi muul eesmärgil ning neid töödeldakse vaid kooskõlas andmekaitseseadusega.

Turundus, sh turundus e-kanalites

Me võime kasutada kogutud informatsiooni ettevõttesiseseks turundustegevuste analüüsiks, näiteks meie klientide eelistuste hindamiseks või meie veebilehtedel liikluse mõõtmiseks. Võime kasutada teie isikuandmeid selleks, et teiega meie toodete ja teenuste osas suhelda; meid võivad siinkohal esindada ka meie esindajad, tütarettevõtted, filiaalid ja partnerid. Esimesel korral, kui meile oma isikuandmeid edastate, on teil võimalik valida, kas soovite sellisel kujul suhtlust. Võime jagada mitteisikulisi andmeid summeeritult ja anonüümselt ka teistega, näiteks reklaamijatega; sellisel juhul ei sisalda info isikuandmeid tuvastataval kujul.

Me ei luba kellelgi saata teile reklaami ilma teie loata. Kui annate selleks loa, võite olla kindel, et need koostööpartnerid on hoolikalt valitud ja ka nemad järgivad käesolevat poliitikat.

Fotod, soovitused, näidisjuhtumid ja muu

Informatsioon, mida te veebilehel avalikesse kohtadesse postitate, on üldiselt kättesaadav, kogutav ja kasutatav, ning seega võivad teiega ühendust võtta kõik soovijad. Lehe kasutajatel palutakse olla ettevaatlik veebilehe avalikes kohtades isikuandmete avalikustamise osas.

Müük ja ülekanded

Müügi, ühinemise, konsolideerimise, kontrolli ülemineku, olulise vara vahetamise, reorganiseerimise või likvideerimise korral võib Catalyst Global kolmandatele isikutele müüa või üle anda informatsiooni oma veebilehe kasutajate kohta, sealhulgas ka isikuandmeid, mida on meiega jagatud.

Õiguslikud kohustused

Meil võib tekkida seadusest tulenev kohustus avaldada teie esitatud andmeid heas usus, et selline tegevus on seadusega nõutav või vajalik juriidiliste protsesside tõttu ja kaitseb meie õigusi, vara ja huve või meie klientide, veebilehekülje kasutajate või avalikkuse huve.

Kas teie andmed on kindlas kohas?

Kasutame teie isikuandmete säilitamiseks ja edastamiseks turvalist keskkonda.

Oleme teie isikuandmete kogumiseks, säilitamiseks ja avaldamiseks loonud vajalikud füüsilised, elektroonilised ja protseduurilised kaitsevahendid. Kuigi kasutame parimaid saadaolevaid kõrgtehnoloogilisi turvasüsteeme, ei saa me garanteerida kolmandate isikute lubamatu juurdepääsu ärahoidmist.

Käesoleva avalduse võimalikud muudatused

Käesolevat avaldust muudetakse vastavalt meie äri pidevalt muutuvale iseloomule. Muudatused postitatakse siia lehele. Soovitame teil regulaarselt kontrollida, millist teavet me kogume, kuidas seda kasutame ja millistel asjaoludel seda avalikustame.

Oma andmete kontrollimine

Juhul, kui soovite kontrollida, millist teavet me teie kohta kogunud oleme, või kui soovite sellist teavet muuta, paluda oma isikuandmete kustutamist või küsida avalduse kohta mõne küsimuse, võtke palun meiega ühendust.

Google Analytics

Palun arvestage, et kasutame veebilehe kasutamise aktiivsuse jälgimiseks veebistatistika tarkvara Google Analytics. Kui soovite saada rohkem teavet selle kohta, kuidas Google andmeid kogub ja töötleb, lugege jaotist Kuidas kasutab Google andmeid, kui kasutate meie partnerite saite või rakendusi?.