Ärisimulatsioonid

Kiirendage meeskonna õppimisvõimet ja loovat mõtlemist läbi lõbusate kogemuslike ärimängude.

Kogemuslikud ärimängud on interaktiivsed, lõbusad ja loovad päriselu matkivad simulatsioonid. Kasutades reaalsest elust võetud võrdlusi, on kogemuslik meeskonnatöö lahendus „ohutus” kauguses töökeskkonnast. Need on interaktiivsed, andes praktilisi ülesandeid, mille raames peavad osalejad mõtlema oma eelnevatele kogemustele ning samuti kasutama loovat mõtlemist. See aitab tugevdada aju neuronühendusi ning omakorda tagavad kestvad tulemused.

Ärisimulatsioonid keskenduvad praktiliste, probleeme lahendavate ning otsuste tegemist nõudvate protsesside kaudu kindlatele õpiväljunditele. Need sammud kiirendavad õppimisprotsessi ning kinnistavad teadmisi.

Osalejaid julgustatakse töötama meeskonnana, kuid seejuures on ka individuaalsed rollid olulised. See soodustab meeskonnatööd ning samuti tõstab isiklikku panust ning motivatsiooni, tagades, et õpiväljundid ka reaalselt saavutatakse ning neid jagatakse ühise meeskonnana.

Sellises vabas õpikeskkonnas on võimalik indiviididel ning meeskondadel eksperimenteerida ning riske võtta. Vigade tegemine on paratamatu, kuid seejuures on need väga väärtuslikuks osaks õppimisprotsessist.

Kogemusliku õppimisprotsessi võtmeks on ülevaade, mis õhutab õpitut läbi vaatama ning selle üle mõtisklema. Uuringud on näidanud, et kaasates praktilisi kogemusi, kus osalejad saavad nii-öelda käed külge lüüa, koos abstraktsete kontseptsioonidega ja seejärel tulemustele tagasi vaadates, kaasavad osalejad erinevaid ajupiirkondi ning loovad õpituga isiklikke seoseid. Nad võrdlevad oma tulemusi oma meeskonna omadega ning samuti, kuidas nende individuaalsed tegevused seda võrreldes teistega mõjutasid. Selline analüüs aitab neil paremini mõista, kuidas on võimalik õpitud kontseptsioone teistsugustes olukordades kasutada.


Tutvuge meie lahendustega ja andke endast märku,

kui teil on erisoove või soovite alustada

meeskonna hetkeseisu kaardistamisest!

Võtke ühendust

Seotud Näidisjuhtumid