Lihtsalt lõbutsemiseks

Looge inimestele võimalusi üheskoos lõbutsemiseks, et aidata kaasa nauditavama töökeskkonna arendamisele.

Me kõik armastame lõbutseda. Sõprussidemed luuakse üheskoos aega veetes, naljatledes ning läbi ühiste tegevuste. Meeskonnad, kes üheskoos lõbutsevad, töötavad ka koos paremini. Uuringud näitavad, et kui inimestel on oma kolleegidega sõprussuhted, leiavad nad, et nende töö on rahuldustpakkuvam, nauditavam ning väärtuslikum. Paindlik töökorraldus tähendab, et meeskonnad ei kohtu enam näost-näkku nii tihti kui varasemalt. Digitaalsed tehnoloogiad aitavad meil omavahel hõlpsamalt suhelda, kuid teadaolevalt on näost-näkku suhtlemine ning jagatud kogemused kõige tõhusamaks viisiks tõeliste sidemete loomisel. Inimeste vaheline vastastikune usaldus ning meeskonnaliikmete vaheline sõprus aitab edendada grupi lojaalsust, mille tulemuseks on ühine vastutus ning distsipliin meeskondlike projektide suhtes.

Üheskoos tavapärasest erinevate ülesannete täitmine ning üheskoos lõbutsemine aitab inimestel lõõgastuda ning areneda. Sellel on kaks head tulemust. Inimesed õpivad üksteist paremini tundma ning seeläbi näevad oma meeskonnaliikmeid teises valguses ja õpivad neid austama nende unikaalsete annete põhjal. See vastastikune austus, ühtsustunne ning imetlus loob püsivaid sõprussuhteid ning motiveerib töötajaid olema hoolsad ühiste eesmärkide nimel. Meeskondade juhid kasutavad tihti meeskonnavaimu ergutamiseks, lõbutsemiseks ning ühiste eesmärkide poole püüdlemiseks meeskonnatööd arendavaid tegevusi, mis võimaldavad inimestel vabas ning mitteametlikus keskkonnas omavahel suhelda. Samamoodi nagu spordimeeskonnad, kes üheskoos mängides kord võidavad ning kord kaotavad, aitavad meeskonnatööd arendavad tegevused motiveerida meeskondi hästi töötama ning üheskoos tähistama nii tõuse kui ka mõõnu. Heitke pilk nendele lõbustele meeskonnatööd arendavatele tegevustele, mis loovad ühiseid jagatud mälestusi ning aitavad meeskonda siduda.

Tutvuge meie lahendustega ja andke endast märku,

kui teil on erisoove või soovite alustada

meeskonna hetkeseisu kaardistamisest!

Võtke ühendust

Seotud Näidisjuhtumid