Võrgustumine

Tegevused, mis loovad pingevaba ja lõbusa õpikeskkonna ning julgustavad suhtlemist ja arutelu.

Seltskonda siduvad ergutajad on mitteametlikus vormis harjutused, mida kasutatakse konverentsidel, koolitustel või meeskonna arendamise üritustel päeva alustamiseks või osalejatevahelise suhtluse algatamiseks. Iga koosolek või kohtumine, mis nõuab nii osalejate kui ka ürituse läbiviija vahelist pingevaba keskkonda, on heaks võimaluseks mõne sellise suhtlemist innustava või ergutava vahepala kasutamiseks. Hästi päevaplaani paigutatud ergutusharjutus aitab keskenduda ning mis veelgi tähtsam, tähelepanu säilitada! Kaaluge ergutavate harjutusi järgnevate stsenaariumite puhul:

  • Erineva taustaga osalejad
  • Kolleegide vaheliste sidemete loomiseks, et nad saaksid hakata ühise eesmärgi nimel töötama
  • Äsja moodustatud osakonnad
  • Asjaosalistele tundmatu arutelu teema
  • Ajal, mil osalejate energiatase langeb ja tähelepanu hajub, näiteks peale lõunat või hilisel pealelõunal

Ärge kunagi eeldage oma kuulajaskonna tähelepanu kogu ürituse vältel. Uuringud on näidanud, et näiteks juhataja tähelepanu kaotatakse 52 minutit peale koosoleku algust. Nad on tavalised inimesed ning ilma tähelepanu hoidva stiimulita hakkab nende tähelepanu kõikuma. Suure kuulajaskonnaga konverentside puhul peaks ergutavatesse harjutustesse suhtuma kui inimeste kaasamise abivahendisse ning samuti on see kriitilise tähtsusega investeeringute tasuvuse seisukohast. Sellise ürituse korraldamine on tihtipeale kulukas protsess ning seega on oluline, et publik oleks positiivselt meelestatud võtmetähtsusega sõnumite vastuvõtmiseks. Konverentsi ergutavad vahepalad peaksid moodustama osa planeeritud strateegiast, et luua osalejatele interaktiivne narratiiv hõlbustamaks soovitud tulemuste saavutamist. Seda on võimalik saavutada lõbusa praktilise kogemusega ja kahepoolse dialoogiga, mida võib toetada tehnoloogia abil.

Tutvuge meie lahendustega ja andke endast märku,

kui teil on erisoove või soovite alustada

meeskonna hetkeseisu kaardistamisest!

Võtke ühendust

Seotud Näidisjuhtumid