Juhtimis- ja põhipädevuste koolitus

Developing soft skills in individuals and teams leads to healthier and more motivated employees, attraction and retention of top talent, and increased profitability. Invest in your people. Discover our unique app, Team Assessment Tool, that post-event will guide your team through a democratic team evaluation, bringing lasting results and quantifiable returns to your next team building event.

Find the skills you are looking to enhance in your team and discover training programs and team building activities that assist in developing these skills.

Tõhusate meeskondade põhioskused

Edukad organisatsioonid koosnevad tõhusatest meeskondadest. Hästitoimiv meeskond saavutab kvaliteetseid tulemusi ja oskab nautida ka teekonda. Põhioskuste arendamine on protsess, mis nõuab järjepidevat tähelepanu ja koolitamist, kuid toob ka positiivseid tulemusi nii töötajatele indiviididena kui meeskonnale ja ettevõttele.

Koostööd soodustava kultuuri arendamine toetub praktilisele juhtimisele. Hea juht innustab iga töötajat panustama meeskonda oma unikaalsete oskuste ja teadmistega. Tõhusalt toimivas meeskonnas tuleb teatud teemasid aga ka ühiselt arendada, et jõuda koostöö uutele tasanditele. Nii kogemuse kui teaduse abil oleme loonud valiku meetodeid, mis toetavad erinevate oskuste ja teemade käsitlemist, arendamist ja juurutamist. Õige meetodi valikuks on kasulik läbi mõelda, millised oskused meeskonnas enim väärtust loovad.

Siin on meie lemmikud! Iga teema all on valik meeskonnatöö lahendusi ja koolitustegevusi, millega oma meeskonna arengut toetada.