Accentuate the positive

Rõhutage positiivset

Avaldatud 18. mai 2017, autor Dace Stīpniece

Miks on töökohal oluline arvesse võtta emotsioonide mõju?

Meie igapäevaelus mängivad emotsioonid suurt rolli. Me saame oma emotsioone väljendada nii sõnade kui ka kehakeele kaudu. Vahepeal ei ole vaja kasutada ühtegi sõna, et kedagi kurvastada. Emotsioonid mõjutavad meid igal pool. Kuna me veedame suurema osa oma päevast töökeskkonnas, siis on oluline tähele panna, kuidas me suhtleme ning käitume oma kaastöötajate ning klientidega. Töökohal sõltuvad emotsioonid paljudest sisemistest teguritest nagu näiteks juhtimine, meeskonnakaaslased, palk ning preemiad, kuid samamoodi on olulised ka välised tegurid. Sellisteks teguriteks on näiteks isiklik elu, sealhulgas suhted sõprade ning perekonnaga. Igaühel meist on erinev iseloom, seega me reageerime ning väljendame ennast erineval moel, olgu selleks siis positiivsed või negatiivsed emotsioonid.

Millist mõju avaldavad positiivsed ja negatiivsed emotsioonid töökohal?

Positiivsed emotsioonid on need, mis parandavad produktiivsust. Kui töötajad on oma töö või isikliku eluga rahul, siis see kajastub ka nende efektiivsuses, loovuses ja valmisolekus teha oma tööd nii hästi kui võimalik. Iga inimene püüdleb selle poole, et olla tunnustatud, tunda ennast oma tööd tehes hästi ning omada suurepärast töökeskkonda. Siinkohal on juhatajatel üpriski oluline roll motiveerimaks oma töötajaid, tunnustades nende saavutusi ning premeerides neid. See kõik loob positiivsust. Negatiivsetel emotsioonidel on vastupidine mõju. Probleemid võivad alguse saada ülekoormusest või kui töötaja tunneb, et tal puudub toetus või selge arusaam, mida ta peab tegema ja seeläbi tekib tal stress ning motivatsiooni langus. See võib meeskonnas tekitada konflikte ning kahjustada kolleegide vahelist läbisaamist. Samuti võib see takistada loovust ning tahet panustada ühise eesmärgi nimel.

Kuidas luua positiivset keskkonda tööl ja üritustel?

Me peame meeles pidama, et oluline on igat töötajat sotsiaalselt toetada. Näiteks kui keegi tuleb teilt küsima midagi, mis tundub tobe või ilmselge, siis ärge pange teda sellepärast halvasti tundma. Kasutage seda võimalust, et anda talle õige vastus ning seeläbi luua teie kahe vahel usaldus. Teie kolleegil on hea meel, et ta ei ole töökohal üksi ning tema ümber on toetavad töökaaslased. Te olete sellega loonud positiivse töökeskkonna. Teavitage kõiki selgetest eesmärkidest ning tööplaanidest. Kui meil on selge ülevaade, mida mida meilt oodatakse ning meie eesmärkidest, siis me oskame oma aega paremini planeerida ning leiame parimad lahendused. Kui võimalik, siis paluge igal töötajal teha mõni füüsiline tegevus või harjutus. Sellised harjutused on suurepärased stressi leevendajad ning aitavad muuta halvad emotsioonid positiivseteks tunneteks. Veel parem, kui saate teha sellised tegevusi kõik koos. See võib olla väikeseks meeskonnatöö arendamise harjutuseks. Pidage alati meeles üksteist tänada. See paneb kellegi naeratama ja annab neile teada, et nende tööd hinnatakse. Kui vähegi võimalik, tehke naljategemine oluliseks osaks oma tööpäevast.

Kas ettevõtted on teadlikumad töötajate heaolu tagamise olulisusest?

Töötades rahvusvahelises meeskonnatöö arendamisega tegelevas ettevõttes, võin öelda, et tänapäeval mõtlevad enamik ettevõtteid, kuidas luua ilusamat, paremat ja positiivsemat töökeskkonda. Ettevõtete juhid ning personalijuhid otsivad parimaid viise oma töötajate motiveerimiseks ning produktiivsuse, loovuse ja efektiivsuse kasvatamiseks. See tähendab, et nad otsivad erinevaid võimalusi ning erinevaid lähenemisi oma töötajate heaolu suurendamiseks.

Dace Stīpniece on Catalyst Balticu Läti piirkonnajuht. Tema esitlus Creating positive emotions in your workplace and meetings, toimub Inspiration Hub-i Play Roomis, Stand G680, kell 10:00 - 10:30.

Dace Stīpniece

UPAS Latvia meelelahutaja

Meelelahutaja | ürituskorraldaja | ürituste läbiviija | riiklik juhataja ettevõttes Catalyst Baltic | koolitusjuhendaja ettevõttes FreshBiz

Kõik artiklid

Lisamaterjalid