Kõik artiklid

Oma ala asjatundjate poolt jagatud teadmised ja kogemused erinevatel meeskonna, organisatsiooni ja isikliku arengu teemadel - kommunikatsioon, koostöö, juhtimisoskused, tähelepanelikkus, kaasatus, motivatsioon, innovatsioon, loov mõtlemine, usaldus, jagatud visioon ja palju muud.

Tõhusate virtuaalsete meeskondade arendamine

Virtuaalsetele meeskondalele on üha rohkem kasulik näost-näkku kohtumised ja osalemine kogemuslikes programmides, mis modelleerivad soovitud meeskonna käitumist. Lugege lähemalt

Tähelepanelikkusele keskenduv meditatsioon

Tähelepanelikkusele keskenduv meditatsioon mõjutab positiivselt psühholoogilist heaolu, mis ulatub tegelikust meditatsioonist veelgi kaugemale. Lugege lähemalt

Heaolu tervemate, õnnelikumate ja produktiivsemate meeskondade nimel

Füüsiline, vaimne, finantsiline, spirituaalne ja emotsionaalne tervis on olulised nii töötajate kaasatuse, säilitamise kui ka tulemuslikkuse seisukohast. Lugege lähemalt

Kuidas parandab mängude mängimine meeskonnatööd

Õigesti mängituna ei ole mängud pelgalt lühikeseks pausiks tööst, vaid need on ka parema reaalsuse loomise vahendiks. Läbi mängude tehtud avastused ja õpitud oskused salvestuvad teie mällu, et neid teistes situatsioonides kasutada. Lugege lähemalt

​Kuidas edendab meeskonnatöö arendamine osakondadevahelist koostööd

Psühholoog René Wittek selgitab, kuidas tegeleda grupisisese eraldusega. Lugege lähemalt

Avastage virtuaalreaalsusega uus meeskonnatöö maailm

Lisage virtuaalreaalsusel põhinevate lahendustega oma järgmisele sündmusele põnevust! Lugege lähemalt

Kuidas tehnoloogia ja mängulised simulatsioonid revolutsioneerivad ettevõtetes meeskonnatöö arendamist

Avastage simulatsioonide ja tehnoloogia taga olev teadus, mis aitab täiustada meeskonnatöö tulemusi. Lugege lähemalt

Kuidas aitavad teie äri siseruumides läbiviidavad meeskonnatöö lahendused?

Uurige lähemalt, kuidas tõhusad meeskonnatöö lahendused ja üritused saavad aitada teil arendada oma töötajaid, kasvatada äri ja julgustada kasvu kogu ettevõttes. Lugege lähemalt

15 meeskonnatööd arendavat lahendust, et kaasata, arendada ja liita meeskondi

Need meeskonnatööd arendavad lahendused aitavad teil oma meeskonda liita. Lugege lähemalt

Suhtlemist soodustavad ja ergutavad programmid

Saage üle kohmetutest ürituste algustest ja inimestevahelistest barjääridest juba oma järgmisel ettevõtte konverentsil. Julgustage sotsialiseerumist ja aidake alustada uute suhete loomist. Lugege lähemalt

Meeskonnatöö arendamine Venemaal

Maria Varlamova arutab inimressursi juhtimise, ürituskorralduse ja meeskonnatöösse suhtumise üle Venemaal. Lugege lähemalt

Muuda oma aastalõpupidu edukaks

Pühadehooaja läbimõeldud planeerimine on parimaks viisiks probleemide vältimiseks. Lugege lähemalt