engagement

Kuidas mõjutavad juhtimisoskusi arendavad tegevused töötajate moraali

Avaldatud 10. veebr 2020, autor Jonathan Hazley

Juhina olete mõnel hetkel kindlasti täheldanud oma töötajate moraali ja nende tootlikkuse langust, millel on negatiivne mõju teie ettevõttele. Hea juhtimisoskus on oluline juhtimise funktsioon, mis aitab maksimeerida tõhusust ja saavutada ettevõtte eesmärke.

Töötajate moraal võib oluliselt mõjutada teie ettevõtte tootlikkust ja töö kvaliteeti, millega juhid peavad tegelema. Meeskonnatöö lahendused, eriti just juhtimisoskusi arendavad harjutused, võivad olla ideaalseks viisiks töötajate moraali tõstmiseks. Vaatame, kuidas võib töötajate moraal teie ettevõtet mõjutada ja konkreetseid tegevusi, mis võivad teie tööjõule kasulikud olla.

Miks on juhtimine ettevõttes olulisel kohal

Juhtide olemasolu töökohal ei tähenda seda, et muud ettevõtte tegurid võiksid soiku jääda. Juhtimine võib aidata suurendada teie töökeskkonna tootlikkust ja saavutada seatud eesmärke ning ka vastupidi, see võib teie ettevõtet pikaajaliselt kahjustada. Selleks, et tagada järjepidev pühendumus organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks, on juhina oluline oma töötajatega suhelda ja neid motiveerida.

Juhtimisomaduste arendamiseks on olemas mitmeid erinevaid stiile ja tõhusaid viise. Paljud ettevõtted hindavad iga juhi juhtimisoskusi selle põhjal, kui range ja õiglane keegi on, kuid see ei oma mitte mingit seost sellega, kes neist tegelikult oma töös teistest tõhusam on. Selle asemel vaadake hoopis seda, kui hästi käitub juht iga eesmärgi lõpus. Selle abil saate hinnata, kes neist inspireerib teie meeskonda rohkem.

Escape the mob collaborative team building

Kas töötajate madal moraal võib teie ettevõtet mõjutada?

Töökoha moraal on töötajate emotsioonid, suhtumine, rahulolu ja üldine väljavaade töökeskkonnas veedetud aja jooksul. See on organisatsioonikultuuri seisukohalt ülimalt oluline, kuna positiivne ning kollektiivne suhtumine loob parema töökeskkonna nii juhtidele kui ka töötajatele.

Töötajate moraali ei tohiks alahinnata, kuna sellel on suur mõju nii teie töötajatele kui ka ettevõttele. Moraal mõjutab otseselt töötaja heaolu, nende töö efektiivsust ja tehtud töö kvaliteeti. Mida kõrgem on teie töötajate moraal, seda produktiivsemad on nad oma tööülesannetes, võimaldades neil enesekindlalt saavutada paremaid tulemusi. Samuti on kõrgema moraaliga töötaja ettevõttele lojaalsem.

Kui soovite oma ettevõttes juhtimist parandada, siis on töötajatega läbiviidavad meeskonnatööd arendavad lahendused heaks alguskohaks.

Knowing me Knowing You

Kuidas meeskonnatöö arendamise lahendustega töötajate moraali tõsta

Meeskonnatöö arendamine on viimase kümnendi jooksul muutunud üha populaarsemaks, ühendades inimesi läbi koostöö ja meeskonnatöö innustamise. Need harjutused võimaldavad inimestel uues valguses särada, nautides samal ajal lõbusat ja meelelahutuslikku õhustikku. Meeskonnatööd arendavad üritused on töötajatele tulemuslikud ja arendavad nende olulisi oskusi, näiteks suhtlemine, probleemide lahendamine ja konfliktidele lahenduse leidmine.

Meeskonnatööd arendavate harjutuste tutvustamine teie ettevõttes viib töötajate moraali tõusuteele. Nagu eelnevalt mainitud, koondavad taolised harjutused töötajaid. Mõnel töötajal ei pruukinud varem olla võimalust teistega tutvumiseks ning meeskonnatööd arendavad üritused võimaldavad neil omavahel sotsialiseeruda ning samas julgustavad need ka töötajaid ühise meeskonnana töötama ja üksteist paremini isiklikul tasandil mõistma. Ainuüksi suhete loomine parandab heaolu ja loob teie töötajatele lõbusa keskkonna. Lisaks võimaldab see töötajatel leevendada käimasolevatest projektidest tulenevat stressi ja puhata pead, mis võivad olla töökohal moraali alandavateks teguriteks.

Escape the Maze collaborative team building

Jätkake lugemist, et näha mõningaid juhtimist hõlmavaid meeskonnatööö lahendusi, mida võiksite oma töötajate moraali tõstmiseks korraldada:

Juhtimisoskusi arendavate meeskonnatöö lahenduste tüübid

Juhtide ja töötajate vahelise pinge leevendamiseks on meil pakkuda mitmeid erinevaid kontorimänge ja suhtlemist soodustavaid harjutusi. Tundes sind, tundes mind on lõbusad suhtlemist soodustavad mängud, mis kestavad kuni tund aega ja läbi ühiste omaduste otsimise julgustavad need meeskonnaliikmeid üksteisega suhtlema ja ükteist lähemalt tundma õppima.

Juhtimisoskuste arendamiseks sobivad suurepäraselt meie meeskonnatööd arendavad mängud Põgenemine labürindist ja Ava kohver, mis viivad juhtimisoskused täiesti uuele tasemele.

Põgenemine labürindist raames peavad meeskonnad navigeerima reaalses maailmas, et põgeneda virtuaalsest labürindist, mida kuvatakse neile tahvelarvutite ekraanidel. Võtmetähtsus on meeskonnatööl ja suhtlemisel, kuid ilma innuka ja karismaatilise juhita võivad meeskonnad valele rajale kalduda ja põigata otseteedele, mis võivad meeskonnale kaasa tuua hoopiski negatiivseid tagajärgi...

Põgenemine labürindist näeb, et meeskonnad navigeerivad reaalses maailmas, et pääseda virtuaalsest labürindist, mida näidatakse nende tahvelarvuti seadmes. Meeskonnatöö ja suhtlus on võtmetähtsusega, kuid ilma innuka ja karismaatilise juhita võivad meeskonnad näha end vales suunas liikumas ja otseteid võtmas, mis võivad meeskonnale kaasa tuua negatiivseid tagajärgi ...

Ava kohver on järjekordne meeskonnatööd arendav lahendus, kus töötajate meeskonnad peavad töötama nii iseseisvalt kui ka koos kõikide teiste rühmadega, et avada intrigeeriv lukustatud kohver. Meeskonnad peavad ajaga võidu jooksma ja jagama tõhusalt informatsiooni, võttes samal ajal individuaalse vastutuse ja leides konfliktidele tõhusaid lahendusi.

Otsite oma töötajatele meeskonnatööd arendavaid lahendusi, mis aitaksid arendada juhtimisoskusi? Siin, Catalysti meeskonnatöö võrgustikus on meil mitmeid erinevaid harjutusi ja ärisimulatsioone, mida uurida - alates surve all probleemide lahendamisest kuni koostöökultuuri parandamiseni.

Avastage meie saadavalolevaid meeskonnatöö lahendusi siin või võtke ühendust meie sõbraliku meeskonnaga, kes on valmis teid oma töötajatele ideaalse meeskonnatöö lahenduse korraldamisega aitama.

Jonathan Hazley

Team Challenge Company peadirektor

Kirglik unikaalsete meeskonnatöö programmide arendamises, disainimises ja läbiviimises, et arendada ettevõtete meeskondi kogu Suurbritannias.

Kõik artiklid

Lisamaterjalid