TomTom ületab kasvamisega seotud lõhed

Avaldatud 18. juuni 2014

Taust

TomTom on maailma juhtiv asukoha- ning navigatsioonilahenduste pakkuja. 1991. aastal asutatud TomTom on kasvanud väikesest start-up ettevõttest suureks rahvusvaheliseks börsiettevõtteks, kus töötab üle 3000 töötaja ning kelle kontorid asuvad nii Euroopas, Põhja-Ameerikas, Lähis-Idas, Aafrikas kui ka Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas.

Selleks, et vähendada lõhet ettevõtte kiireloomulise kasvu ning töötajate arengu vahel, palus TomTom Catalystil korraldada Barcelonas toimuva kahepäevase koolitus- ja arendusprogrammi raames erinevaid meeskonnatöö harjutusi ning tegevusi.

Catalysti valimine koolitamiseks ja arendamiseks

„Catalyst on oma ala rahvusvaheline liider. Inimeste inspireerimine ja motiveerimine ning põnevate lahenduste pakkumine on täpselt nende teema. Samuti mõistis Catalyst väga täpselt meie eesmärke, milleks oli lõhede vähendamine ning erinevate erialade esindajate, eriti erineva kultuurilise taustaga inimeste, vaheline suhtlemise ja omavahelise läbikäimise kvaliteedi ja ka suhtlemisviisi muutmine. Meie jaoks oli väga oluline, et arendusprogrammist võtaksid osa töötajad nii Taiwanist, Ühendkuningriikidest kui ka Hollandist. Idee seisnes selles, et lasta neil korraks tööst eemalduda, keskenduda oma meeskonna vajadustele ja dünaamikale ning arendada töömeetmeid ning viise, mis aitaksid neil targemini ning paremini koos töötada.” - TomTomi koolitus- ja arendusjuht selgitab oma sõnadega, miks TomTom valis just Catalysti.

Üheskoos panime me kokku programmi, mis oli kohandatud TomTomi soovide ja eesmärkidega ning mis sobis nende ürituse nõuetega. Teiste ürituste seas olid programmis näiteks sellised üritused nagu Oaga ümber maailma, BeatsWork ja Detailne üldpilt.

Ürituse päeval

Ürituse eel hoidis TomTom mõned detailid saladuses, et tekitada osalistes põnevust ning uudishimu. Paljudel meeskondade peadel ning juhtidel, kes Barcelonasse olid kokku tulnud, ei olnud vähimatki aimu, mida ürituselt oodata.

Kahe päeva jooksul läbisid osalejad mitmeid erinevaid harjutusi ja tegevusi, millele eelnes aga teooriaosa, keskendudes erinevatele viisidele, kuidas inimestesse energiat süstida, kuidas nad õpivad uut informatsiooni, teevad otsuseid jne. Teooriast õpitu pandi seejärel kohe praktikas proovile ning peale harjutust või tegevust toimus arutelu sessioon, kus anti oma soorituse ja õpitu kohta tagasisidet.

„Te oleks pidanud nende nägusid nägema! Ma olen peaaegu nende kõigiga koos kontoris töötanud ning ma olin väga üllatunud, kuidas nad tulid oma tavapärasest kestast välja. Nad olid selles kõiges nii sees – nad mängisid trumme, tantsisid ja isegi laulsid! See oli tõeline vaumoment!” - TomTomi töötaja annab tagasisidet viimase ürituse ehk BeatsWorki kohta.

Investeeringute tasuvus

  • Kahe päeva vältel pandi TomTomi väärtused praktikas proovile, kui inimesed olid üksteisega avatud, hoolivad ning sünergias ehk kõike seda, mida TomTom soovib üle kogu oma ettevõtte juurutada.
  • Ka kõige skeptilisemad osalejad läksid üritustega kaasa, keelebarjäärid said ületatud ning sai väga selgeks, et iga osaleja on meeskonna lahutamatuks osaks.
„Tegevused olid innovaatilised, kaasahaaravad ning väga lõbusad. Catalyst panustab neisse väga palju ning tõesti annab endast ürituste läbiviimisel kõik – see ongi see, mis muudab nad unikaalseks. See idee, et hea meeskonnatöö võrdub eduga ei ole mitte midagi uut, kuid Catalyst loob keskkonna, kus see teoreetiline teadmine saab üsna lühikese aja jooksul reaalsuseks.” - TomTomi kommentaar Catalyst Teambuildingule.
Kõik klientide lood