training games catalyst estonia

Miks kedagi koolitada? Miks ise koolituda?

Avaldatud 10. okt 2021, autor Tiina-Katrina Kaber

Enamasti on koolituse eesmärgiks teatud muutus käitumises - kas tõhusam tööülesannete saavutamine, sujuvam suhtlus kolleegidega või hoopis online turvalisus. Nii peaks iga koolituse planeerimine algama vajaduse selgitamisest - mida tegelikult saavutada vaja. Kui fookuses on uue info jagamine, ei pruugi koolituse keerukas loomisprotsess üldse vajalik olla ning piisab loengust või lugemisvarast. Kui tähtis on aga muutus osalejate käitumises, tasub koolituse formaati tõsiselt kaaluda.

Kui koolituse kasuks otsus tehtud, tasub edasi mõelda, mis loob eduka koolituse. Siin on minu top 3:

Kaasatus, kaasatus, kaasatus! Mitte kaasamine, ehk suunatud tegevus ühelt inimeselt teisele. Näiteks koolitajana inimeste kaasamine on päris paras väljakutse. Hoopis tõhusam on luua keskkond, kus osalejad otsustavad ise kaasa tulla.

Inglise keeles on kaks erinevat sõna - involvement ja engagement. Esimest on lihtne saavutada - vali vaid meeskonnaliikmed välja ja kutsu nad koosolekule või koolitusele kohale. Sellega oled loonud võimaluse osaleda. Teine on keerukam. Nagu õpetamise asemel on võtmeks õppimine, on koolitamise asemel võtmeks keskkond, mis võimaldab osalejatel kogeda, avastada ja kasvada. Ehk olla tõeliselt kaasatud.

Oma meeskonnatöö arendamise võrgustikus oleme hakanud kasutama terminit entertraining - kogemusi loov, analüüsiv ja kontekstis vajalikku sisendit pakkuv koolitus. 17 aastat tagasi noortekoolitajana alustades uskusin siiralt, et see ongi koolituste norm. Täiskasvanukoolitusse imbub lähenemine kahjuks aga aeglaselt ning liialt sageli pakutakse koolituse nime all seni loenguid. Õnneks on inspireerivaid koolitajaid Eestis mitmeid ning tõelist arengut toetava keskkonna loomine muutub üha levinumaks.

Oma teema tundmine ja kvaliteetse sisu pakkumine ei saa seejuures kuhugi kaduda. Nii nagu nutitahvel klassiruumis ei taga heade õppematerjalide olemasolu, ei piisa koolitustel vaid keskkonna loomisest. Väärt sisu on jätkuvalt oluline. Küll aga tasub koolitust tellides või planeerides mõelda hoolikalt sellele, kuidas toimub tegelikult õppimine, mida on vaja olulise sisu vastuvõtmiseks ja millest sõltub meie käitumine. Nii on lihtsam otsustada, milline koolitus valida, et soovitud eesmärkideni jõuda!

Tiina-Katrina Kaber

Catalyst Eesti juht, EnterTrainer ja arendaja

Juhib Catalyst Estonia ja EnterTraining OÜ tegevusi Eestis, toetab kohalikke ja rahvusvahelisi ettevõtteid, kes soovivad hästitoimivaid, õnnelikke ja ambitsioonikaid meeskondi.

Kõik artiklid

Lisamaterjalid