Loov mõtlemine

Uute sidemete mõistmine erinevate kontseptsioonide vahel, et muuta meie suhet maailmaga.

creative thinking

Loovust määratletakse kui millegi uue loomist. Loov mõtlemine on aga kognitiivne protsess või ideede teostus, mis muudab meie suhet maailmaga. Enamasti ei ole aga loovad mõtted või ideed midagi täiesti uut, vaid hoopis olemasolevate kontseptsioonide vahel uute seoste leidmine. See paneb meist paljud loominguliselt mõtlema. Kõik meist ei pruugi tulla välja järgmise suurepärase leiutisega, kuid kui meile võimaldatakse kõige elementaarsemat vabadust, võime me analüüsida neid tegevusi, mida me igapäevaselt täidame ning leida viise, kuidas oleks neid võimalik paremini teha.

Struktureeritud ärikeskkonnas, mis on keskendunud ülesannetele, kardetakse riski võtmist, impulsiivsust ja sõltumatust ning seeläbi välditakse sageli ka loomingulist mõtlemist. Loominguliseks mõtlemiseks hädavajalik on luua keskkond, mis annab võimaluse spontaansuseks ning premeerib seda. Lisaks sellele on hindamist, innovatsiooni ja loomingulist mõtlemist praktikas realiseerimist võimaldavad protsessid olulised jätkusuutliku loomingulise keskkonna soodustamisel. Selline keskkond soodustab tõhusaid ideid.

Teisest küljest peab aga kaose vältimiseks loovat mõtlemist tasakaalustama olemasoleva protsessi ja struktuuri säilitamisega. Selleks, et olla efektiivne, peaks see olema rajatud ühisele visioonile.

Meeskonnatöö harjutused, mis nõuavad kriitilist mõtlemist ning probleemide lahendamist sellises keskkonnas, mis on tavapärase töökoha piiridest väljaspool, soodustavad loovat mõtlemist. Selleks, et saavutada edukalt oma eesmärk, näiteks ehitada etteantud juhiste järgi papitükkidest Vormel 1 võidusõiduauto, antakse meeskondadele küsimuste vastamisel ja väljakutsete lahendamisel ruumi ja vabadust leidmaks uusi ideid ja lahendusi, et saavutada oma eesmärk parimal võimalikul viisil.

Tutvuge meie lahendustega ja andke endast märku,

kui teil on erisoove või soovite alustada

meeskonna hetkeseisu kaardistamisest!

Võtke ühendust

Seotud Näidisjuhtumid