Probleemide lahendamine

Loogika, loomingulisuse, planeerimise ning hindamise teel keerukatele probleemidele lahenduste leidmine.

problem solving activities

Probleemide lahendamine on meie igapäevaelu omane osa. Seda peetakse üheks olulisemaks oskuseks, mida ettevõtted oma töötajate juures näha soovivad. Kompetentsete probleemilahendamise oskuste omamine on hädavajalik nii indiviidi kui ka meeskonna eduks. Probleemi lahendamine hõlmab esimese asjana probleemi leidmist ning selle määratlemist. Kui probleem on määratletud, tuleb hakata selle kohta informatsiooni otsima. Koostööd tegevatel dünaamilistel meeskondadel on võimalik näha probleemi erinevatest vaatenurkadest ning seeläbi on neil võimalik probleemi ümber sõnastada, tuvastades seejuures probleemi teisi aspekte, mida võib olla parem või kergem lahendada. Seda ei ole võimatu teha ka indiviidina, kuid selleks peab olema vilunud n-ö kastist välja mõtleja. Kui probleem on õigesti sõnastatud ning selgeks tehtud, saab loomingulist mõtlemist kasutades hakata alternatiivsete lahenduste kallal töötama. Seejärel on vaja rakendada otsustusprotsessi, et leida lahendus ning projekti planeerimise oskusi, et see lahendus teoks teha. Kõige lõpuks on pikaajalise edu tagamise seisukohast oluline valitud lahendust hinnata ning analüüsida.

Meeskonnatöö programmid aitavad meeskondadel ning indiviididel töötada välja meetodeid, mis aitavad neil arendada probleemide lahendamise oskusi.

Tutvuge meie lahendustega ja andke endast märku,

kui teil on erisoove või soovite alustada

meeskonna hetkeseisu kaardistamisest!

Võtke ühendust

Seotud Näidisjuhtumid