Suhete loomine

Looge inimeste vahel püsivaid suhteid läbi struktureeritud tegevuste ning üheskoos jagatud kogemuste.

the importance of networking

Suhete loomine on vajalik nii indiviididele kui ka ettevõtetele. Uuringud näitavad professionaalsete võrgustike loomisest saadavat väärtust. Teiste tegurite seas aitab suhete loomine ning arendamine kaasa ärivõimalustele, teadmiste jagamisele ning samuti ka innovatsioonile. Mõned inimesed armastavad suhelda ning luua uusi suhteid, kuid teistele on see tüütuks kohustuseks. Siinkohal on võimalik aga muuta oma mõtteviisi ning vaadata suhete loomist ning suhtlemist kui võimalust uute asjade avastamiseks ning õppimiseks, mitte lihtsalt kohustusena, mida peab tegema. Üheks sammuks selles protsessis on enne uute inimestega kohtumist eeltöö tegemine, et leida ühiseid huve. See muudab suhete loomise kogemuse nauditavamaks ja samuti aitab kaasa paremate suhete loomisel.

Uuringud näitavad, et pikaajalised sidemed luuakse pigem struktureeritud tegevuste ja jagatud kogemuste kaudu, kui juhuslike kokkupuudete kaudu. Catalysti meeskonnatöö programm Quickfire sobib hästi suhete loomiseks ning arendamiseks konverentsidel. Läbides mitmeid vaimseid, füüsilisi ning loomingulisi ülesandeid nii indiviididena kui ka grupina oma meeskonna skoori parandamise nimel, tulevad ilmsiks inimeste võimed ning nende iseloomuomadused. Sellistes olukordades ahvateb ning tõmbab inimesi nende poole, kes oskavad nendest erinevaid asju või kellel on teistsugune tööstiil. Enamik Catalysti meeskonnatöö arendamise programmidest on rajatud jagatud kogemustele, mille ülesanded nõuavad meeskonnaliikmete vastastikku sõltuvust. See aitab kaasa meeskonna ühistele mälestustele ning pikaajalistele suhetele ja samuti annab see võimaluse suhelda omavahel inimestel, kellel ei pruugi tihtipeale olla võimalust üksteisega näost-näkku suhelda.

Järgmised programmid on konkreetselt suunatud suhete loomise ja arendamise oskuste edendamisele. Vajate abi otsustamisel? Otsite midagi muud? Võtke meiega ühendust.

Tutvuge meie lahendustega ja andke endast märku,

kui teil on erisoove või soovite alustada

meeskonna hetkeseisu kaardistamisest!

Võtke ühendust

Seotud Näidisjuhtumid