Tundes sind, tundes mind

Teenige oma meeskonnale punkte suhtlemise ja suhete arendamise kaudu.

30 minutit - 1 tund
Siseruumides
Koostööd arendav
30 - Piiramatu

Kirjeldus

Tundes sind, tundes mind on kergelt aktiivne meeskonnatööd arendav harjutus, mis aitab soojendada osalejatevahelisi suhteid ja kiirendada meeskonnas omavahelist läbikäimist ning suhete loomist.

Tegevus algab soojendusharjutusega, millega jagatakse osalised meeskondadesse. Seejärel peavad indiviidid oma meeskonnale punktide teenimiseks leidma teiste osalejatega nii palju ühiseid isiklikke või ärilisi omadusi kui võimalik. Harjutuse võistluslik ülesehitus ja unikaalne mänguline pool süstib osalejatesse energiat ning põnevust.

Osalejatele antakse ette teatud ajavahemikud ja selle lõppedes lähevad nad oma meeskondade juurde tagasi, kus loetakse punktid kokku ning neile antakse uus ülesanne.

Seejärel suunduvad osalejad jälle mööda ruumi käima ja suhtlema kuni kõlab lõpuvile, misjärel arvestatakse kõikide meeskondade punktid kokku ning kuulutatakse välja võitjameeskonnad!

Õpitulemused

Suhted on olulised ja ühine töötajaskond on väärtuslikuks ressursiks igale ettevõttele. Tundes sind, tundes mind aitab leida inimeste vahel ühiseid omadusi, mis aitab kaasa informatsiooni jagamisele ja parimatele praktikatele ning aitab seeläbi saavutada paremaid lõpptulemusi.

Seotud soovitus

Suur tänu, et suutsite panna kõik omavahel suhtlema sellise energiaga. Me kõik avastasime üksteise kohta põnevaid asju ning lõime paremaid suhteid.

Hitachi

Saada päring