Flat out pyramid puzzle

Kingfisher Asia teeb koostööd uue missiooni nimel

Avaldatud 28. veebr 2014

Suur rahvusvaheline jaemüüja kaasas Catalysti partneri Team Building Asia, et luua üheskoos terve päeva kestev programm, mis aitaks viia ettevõte uue missiooni, visiooni ja väärtused kõigi töötajateni.

140 osalejale anti terve seeria skeeme, mille abil pidid nad märgistama, sildistama ning lõpuks suurest papilehest välja lõikama kujundid, millest nad seejärel voltisid kokku neli identset kujundit. Need kujundid moodustasid omakorda veelgi suurema pusle, mille kokkupanekul moodustus hiiglaslik püramiid.

Töötades 24 väiksemas meeskonnas, määrasid osalejad üksteisele rollid, jagasid omavahel ressursid ning tegid kiirelt koostööd, et kokku panna oma meeskonna püramiid. Seejärel liideti kõrvuti asetsevate meeskondade püramiidid ning nendest moodustusid suured oktaeedrid ehk kaheksatahukad. See tagas kõrvuti töötavate meeskondade koostöö ja andis võimaluse ressursside ning oskuste ühendamiseks.

Uued moodustunud kujundid moodustasid veelgi suurema, tervet ettevõtet ühendava püramiidi kolm erinevat korrust. Meeskonnad järjekorranumbriga 12 – 24 andsid püramiidile põhja, meeskonnad 5 – 11 panid kokku keskosa ja lõpuks andsid meeskonnad 1 – 4 püramiidile selle tipu.

Hiiglaslikule kujundile kanti seejärel ettevõtte uus missioon, visioon ja väärtused, et tagada nende kaasamine ja juurutamine kõigi osalejate poolt. Nii nagu kasutati püramiidi ehitamisel koostööd ja ressursside jagamist, saab ka ettevõte saavutada edu oma missiooni, visiooni ja väärtuste üheskoos ülesehitamisel nii isiklikul, meeskondlikul kui ka organisatsiooni tasandil, nagu seda näitas ka valmis püramiid.

„3D püramiid on põnev ja lõbus meeskonnatööd arendav tegevus, millel on reaalne eesmärk ja see on aidanud meie meeskonnaliikmetel kohaneda meie ettevõtte uue visiooni ja missiooniga.” - Anthony Sutcliffe, Director of Global Sourcing, Kingfisher Asia Limited.

Loe lähemalt 3D püramiidi meeskonnatööd arendava tegevuse kohta.

Kõik klientide lood