Co-Op keskendub oma kultuurile, visioonile ja väärtustele

Avaldatud 9. aug 2014

Formaat

Nende kokkupandud programm kestis ühe päeva – hommikul keskenduti põhilistele ärisõnumitele ning pärastlõunal viidi läbi meeskondlik üritus, mis keskendus, suhete loomisele, tõhusale suhtlusele, informatsiooni jagamisele, omapoolsele panustamisele ja ühise eesmärgi nimel koostööle. Meeskondlikuks ürituseks valiti Detailne üldpilt ning lähtuvalt kliendi soovidest ja eesmärkidest, valmistasid meie kunstnikud eritellimusel kuus erinevat pilti. Nad olid äärmiselt hoolikad ja loomingulised ning kasutasid piltide teemadena kliendi põhisõnumeid, pilte ja brändi. See programm oli kavas üpriski pikalt, võimaldades kõigil töötajatel sellest osa saada. Märtsist kuni septembrini osales selles ühepäevases programmis umbes 8000 inimest. Programmi korraldati neljal päeval nädalas ning igal päeval oli üritusel umbes 80-100 osalejat.

Küsimused ja vastused

(Kõikidele küsimustele vastas Co-op)

Esialgne ülesanne – millised olid teiepoolsed soovid ja eesmärgid?

Ürituse eesmärgiks oli uue kooperatiivse brändi esitlemine ning 8000 töötaja kaasamine, et nad mõistaksid oma rolli uue brändi ellutoomisel. Üritus pandi kokku nii, et see oleks üsnagi kogemuslik ja see harjutus pidi edasi andma põhisõnumeid läbi tegevuste, mis kombineerisid endas nii meeskonnatööd, koostööd kui ka omavaheliste suhete arendamist. See üritus kohandati väga edukalt meie palju laiema töötajate kaasamise teemaga.

Kellele see üritus oli mõeldud?

Kõigile 8000 kolleegile üle kõigi ärivaldkondade, alates tippjuhtidest kuni klienditeenindajateni.

Mis põhjustel valiti Detailne üldpilt?

Meeskonnatöö, suhtlemine ja põhisõnumite visualiseerimine - see harjutus ühendas endas kõik meie nõudmised ja soovid ning sobis energiliste tegevuste teemaga.

Me pidime tagama, et üritusel kasutatav varustus ja abivahendid oleksid kas orgaanilised või aus kaup või mõlemat! See tähendas, et värvid ja värvipotid pidi olema biolagunevad, osalejatele jagati üritusel kandmiseks orgaanilisest puuvillast t-särgid, kasutati taaskasutatavaid lauakatteid ning osalejatele jagati värvid taaskasutatavates pudelites.

Kuidas konverentsil osalejad sellele reageerisid – kas nad võtsid väljakutse vastu?

Jah, kõik, isegi skeptikud!! Mõned olid küll alguses kahtleval seisukohal, kuna nad pidasid ülesannet kõigest numbrite järgi värvimiseks. Kuid mõne aja pärast, kui nad olid juba tegevuses, tundsid osalejad, et see harjutus tõesti süstis kogu üritusse uut elujõudu ning nad jätsid meile suurepärase tagasiside.

Kuidas te hindate oma investeeringute tasuvust? Milline oli tulemus ürituse järgselt ning järgmistel nädalatel?

Tagasiside, mida oleme selle päevase programmi kohta saanud nii suulisel kui ka kirjalikul teel, on alati olnud väga positiivne. Praegusel hetkel on küll üsna keeruline investeeringute tasuvust mõõta, kuid võin öelda, et see üritus on oma investeeringut igati õigustanud.

Me oleme väga rahul selle toetusega, mida me saime nii oma esialgse kontaktisiku poolt kui ka Catalysti tiimilt, kes selle ürituse teoks tegid. Adam ja Vi on nüüd nagu meie meeskonna osaks ning nad tegid kõvasti tööd, et iga järgmine üritus oleks sama energiline ja nauditav, kui seda oli eelmine. Väga suured tänud meie kõigi poolt. - Arvustus ning üldised kommentaarid ettevõttelt Co-op
Kõik klientide lood