HSBS arendab tulevasi juhte

Avaldatud 16. märts 2014

Soovid ja eesmärgid

The Group Graduate Development Programme on arendamas tulevasi juhte ning liidreid, kes viivad ellu HSBC põhiväärtusi ning kellel on lai kogemuste-, oskuste- ja võimetepagas äri kasvatamiseks, mis on HSBC äristrateegia keskmeks.

Kellele ja miks see üritus oli korraldatud?

Üritus oli mõeldud Group Graduate Development Programme osalejatele, kes võtavad osa 4-nädalasest Leadership Development Programme-ist. Sellise kõrge profiiliga osalejad ning selline intensiivne programm võimaldab arendada HSBC kontaktide võrgustikku kliendigruppide ning geograafiliste gruppide üleselt juba juhikarjääri üsna varajases etapis.

Suur pilt on väga hästi kooskõlas pankade esimese taseme grupi võimetega, milleks on:

  • Juhtimise tulemused
  • Teistega koos töötamine
  • Sisemine ind, pühendumine ja isiklik areng

Kuidas üritus möödus?

Suurepäraselt! See vastas kõikidele meie ootustele ja vajadustele ning osalejad hindasid seda väga kõrgelt. See kõik käis väga sujuvalt juba läbiproovitud ja testitud viisil.

Kas harjutus täitis oma eesmärgi?

Kõik eesmärgid said täidetud ning kuna see harjutus toimus programmi viimasel päeval, said programmi lõpetajad panna proovile kõik oma eelneval neljal nädalal õpitu.

See oli programmile kenaks punktiks ning tõstis kõikide lõpetajate meeleolu.

Investeeringute tasuvus ja tulemus

  • Võimaldas osalejatel mõista oma tugevusi/arendamist vajavaid külgi.
  • Suurendas nende efektiivsust positiivsete suhete loomisel meeskonnaga/kaaslastega/juhendajatega.
  • Tõstis nende isiklikku efektiivsust meeskonna soorituse juhtimisel.

Suur pilt on väga interaktiivne ning meelalahutuslik meeskonnatööd arendav harjutus, mis võimaldas programmi lõpetajatel mõista oma põhilisi tugevaid ning veel arendamist vajavaid külg ning seda, kuidas neid saaks tagasi ärikeskkonnas olles rakendada.

Me läbinisti naudime Catalystiga koostööd ning me ootame juba põnevusega meie järgmist üritust.

Vajutage siia, et lugeda lähemalt Suure pildi kohta.

Kõik klientide lood