peak performance planning

Paindlik planeerimine maksimaalseks soorituseks

Avaldatud 6. veebr 2017, autor Guy Baker

Ükskõik millise eesmärgi saavutamiseks on meeskonnal vaja strateegiat ning samuti ka plaani, mille abil oma strateegiat ellu viia. Kuigi isegi kõige paremini paika pandud plaanid võivad takistada meeskonna edukust, kui need ei võimalda paindlikkust muutuva keskkonna, ootamatute olukordade ning meeskonnaliikmete erinevate vajaduste korral.

Catalyst Globali uusim innovaatiline kogemusliku õppimise abivahend, Tipu vallutamine, kasutab Mount Everest vallutamise simulatsiooni õpetamaks meeskondadele kuidas luua plaane, mida on võimalik vastavalt muutuvatele oludele kohandada nii, et need töötaksid efektiivselt.

Ootamatusteks valmistumine

Korporatiivsed keskkonnad ja mägirajad võivad küll tunduda täiesti erinevate maailmadena, kuid mitmed viisid, kuidas meeskonnad peavad edu saavutamiseks tegema koostööd, on mõlemas kontekstis samasugused.

Mägironimises on paljud plaani osad fikseeritud, kuid samal ajal on mitmed kindlad osad, mida hoitakse paindlikena. Ilmastikuolud on kiiresti muutuvad. Laialdaste kogemustega ja head füüsilises vormis olevatele ronijatele võib saatuslikus saada altituud. Harjutades „Mis juhtuks kui… ” stsenaariume, saavad meeskonnad ennast ootamatusteks ette valmistada juba pikalt enne mäele minekut.

„Me läksime seda mäge vallutama suurepärase plaaniga, võib isegi öelda, et elegantse plaaniga,” tsiteeriti Ameerika mägironija David Finlay Breashears ütlust, Leadership: Leadership Lessons from Survivors, 2006.

Hea plaan teeb sind krapsakaks ning ei hoia sind tagasi. Meie oma andis meile võimalusi … n-ö loksutamisruumi.”

Nii on ka äris vaja olla paindlik, projekti vajadusel käigus olles kohandada ning reeglites ja nõudmistes erandite tegemine on hädavajalik. Kui meeskonnad jäävad oma plaani liiga kinni, muudavad nad ennast sellega haavatavaks, kuna nad ei suuda tõhusalt reageerida ärikeskkonna muutustele. Erinevate stsenaariumite ennetamine võimaldab meeskonnal kohanduda muutuvate oludega läbiharjutatud moel. Tänu sellele oskavad nad näha, mis on teele sattunud või mida peaks probleemi lahendamiseks muutma, et teha edusamme.

Tasakaalustatud lähenemine planeerimisele

Nii nagu mägironimises, on ka äris hädavajalik täpselt paika panna edasiliikumiseks vajalikud sammud. Mõõdetavate ajaliste sammude ning verstapostide kirjapanek on olulise tähtsusega iga projekti puhul. Kuid siinkohal on oluline, et ei jäädaks kinni pisiasjadesse ning detailidesse, kuna ka see võib ettenägematu asjaolude korral tegutsemist takistada, mõjuda halvasti meeskonna moraalile ning lõpuks panna ohtu ka kogu teekonna ühise eesmärgi poole.

Ettevalmistus Everesti vallutamiseks, planeerimine ja treenimine võib võtta kuid, vahel isegi aastaid: tuleb valida õiged inimesed, kellel on vajalikud teadmised ja oskused, ronijad peavad end füüsiliselt ette valmistama, nad peavad planeerima oma finantse, hankima ning korraldama transpordi vajaminevale varustusele ning lisaks peab tegelikuks ekspeditsiooniks looma põhjalikule uurimistööle põhineva plaani ning marsruudid. Siis, kui lõpuks on jõutud mäele, võivad teiste väljakutsete seas muutuvad ilmastikutingimused, vigastused, kaotsi või katki läinud varustus rännaku plaani rikkuda. Sellisel juhul peab kogu meeskond kokku tulema ning hindama antud väljakutseid, tõhusalt kommunikeeruma, püsima rahulikuna ning positiivsena ning lahendama probleeme nii, et esialgset plaani kohandatakse vastavalt muutunud teguritest.

Me pidime ronima mäe plaani järgi, mitte enda oma,” ütles Breashears.

Äris ei pane muutuvad olud küll enamasti inimeste elusid ohtu, kuid ei ole vähem ohtlikud meeskonna üldise eesmärgi suunas liikumisel.

Tipu vallutamine paneb osalejad lõbusal ning kaasahaaraval viisil situatsiooni, mis nõuab meeskondade oskuslikku planeerimist ning kommunikatsiooni. Samaaegselt nõutakse neilt ka plaanide paindlikkust, kuna nad peavad mõistma ning arvesse võtma lõpmatult palju erinevaid situatsioonide muutusi, mis võivad olla nende esialgsetes plaanides takistuseks. Tänu sellele õpivad osalejad tähele panema ning mõistma paindliku planeerimise olulisust edu saavutamisel.

Guy Baker

Catalyst Globali asutajaliige

Guyl oli visioon meekonnatöö kontseptsioonide kujundamisest ja arendamisest ning ta hakkas maailma veenma nende kasutegurites.

Kõik artiklid

Lisamaterjalid