knowing me knowing you work styles

Suhtlemist soodustavad ja ergutavad programmid

Avaldatud 14. jaan 2019, autor Mark Davenport

Toote kokku inimesed erinevatest kontoritest? Korraldate suure osalejaskonnaga konverentsi, kus osalevad erinevad ettevõtted? Kui inimesed saavad kokku, võib olla keeruline julgustada üldist suhtlemist või alustada uute suhete loomist, eriti juhul, kui nad on teineteisele täiesti võõrad või meeskonnaliikmed, kes ei tee igapäevaselt tihedat koostööd. Niinimetatud jäämurdjad ehk suhtlemist soodustavad harjutused võimaldavad osalistel üksteisega palju vabamal viisil tuttavaks saada, ilma, et neid pandaks rambivalgusesse või terve grupi ees püsti seisma. Lisaks on meie ergutavad harjutused pika konverentsi vaheaegadel suurepäraseks viisiks osaliste ergutamiseks ja värskendamiseks peale seda, kui nad on tükk aega istunud.

Saage üle kohmetutest ürituste algustest ja inimestevahelistest barjääridest meie fantastiliste meeskonnatööd arendavate mänguliste harjutustega, mis soodustavad suhete loomist ja ergutavad osalisi. See on parim vabandus, et saada oma osalised liikuma ja üksteisega suhtlema lõbusal vaheajal või äriürituse alustamisel.

networking

Mida kujutavad endast suhteid loovad ja ergutavad tegevused?

Parim viis, kuidas suhteid loovad ja ergutavad tegevused kokku võtta on, et need on lühikesed mängulised suhtlemisharjutused, mis julgustavad indiviide teistega rääkima ning õppima natuke üksteise tugevuste või nõrkuste kohta. Näiteks meie lahendus Face to Face on otsene suhtlemisharjutus, kus meeskonnaliikmed õpivad üksteist tundma, avastades üksteisega ühiseid huve, luues tugevaid inimestevahelisi sidemeid ja õppides üksteist tundma vabamas keskkonnas.

Seevastu näiteks ergutav vahepala Mexican Railway paneb meeskonnad üksteise vastu võistlema, et olla esimene, kes suudab valmis ehitada ja tööle panna päris enda raudtee. See on füüsilisem tegevus kui Face to Face ja jätab küll vähem aega suhtlemiseks, kuid seevastu keskendub puhtalt meeskonnatööle ja paremale meeskonna dünaamikale.

energisers and icebreakers

Miks kasutada suhteid loovaid ja ergutavaid tegevusi?

Isegi kõige sotsiaalsemad ekstroverdid vajavad konverentsi või ärikohtumise keskkonnas veidi julgustust, eriti inimeste seas, keda nad ei tunne või suuremas seltskonnas, kus on palju osalejaid. See on täiesti arusaadav, kuna enamik inimesi vajab põhjust, et oma kestast välja tulla ning hakata enda ümber olevate inimestega suhtlema. Kui osalejad on juba otsa lahti saanud, on palju kergem end ümbritsevate inimestega suhelda ning see loob ka koheselt palju parema ja vabama õhustiku. Kuid kuidas saada ots lahti? See võib juba natuke keerulisem väljakutse olla.

Meeskonnatööd arendavad ja suhtlemist soodustavad tegevused on suurepäraseks viisiks, toomaks inimesed oma mugavustsoonist välja lõbusal ning motiveerival viisil, andes inimestele võimaluse suhelda ja õppida tundma inimesi, kellega nad on ühte meeskonda sattunud. Selliste harjutustega saab luua vaba õhkkonna, panna osalised end vabamalt tundma ning suhtlema tundmatute inimestega.

Ergutavad vahepalad on just nagu nimigi viitab lühikesed ergutavad harjutused. Need on mõeldud ergutamaks publikut, kes on juba tükk aega kohtumisel, konverentsil või kõne kuulates istunud, ning need aitavad elavdada gruppi, kes võib end juba väsinuna tunda. See on suurepärane viis tuulutada osaliste pead ning aidata neil valmistuda ja keskenduda konverentsi pärastlõunaseks osaks või kohtumise teiseks pooleks.

Nii suhteid loovad kui ka ergutavad tegevused võivad olla suurepäraseks viisiks osaliste motiveerimiseks ning inspreerida neid kastist väljapoole mõtlema, vahetamaks oma meeskonnakaaslastega ideid ning leidmaks mõtteid, mille peale nad ei oleks võib-olla üksi tulnudki. Ideaalne tegevus enne ajurünnakuid või meeskondade arutelusid.

ice breakers

Miks valida suhteid loovad ja ergutavad vahepalad Catalystilt?

Olenemata sellest, kas teie grupp on 20- või 2000- pealine, võib ürituse juhina olla meeskonnatööd arendava ürituse organiseerimine paras katsumus. See tuleb eriti ilmsiks siis, kui on vaja korraldada teisi, palju pakilisemad asju, nagu toit, joogid, osaliste mugavus - sellised suhteid loovad ja ergutavad vahepalad jäävad tihtipeale tahaplaanile.

Kui valite Catalyst Team Building esindajad läbi viima kohtumiste vaheaegadel toimuvaid üritusi või tegevusi, on teie teenistuses kogenud ja teadlikud meeskonnatöö arendamise spetsialistid, kes on valmis arutama teie vajadusi ning nõudmisi. Meie meeskonnajuhid juhatavad teie osalised läbi kogu tegevuse, andes teile rohkem aega tegelemaks väiksemate detailidega ning võtta viieks minutitks aeg maha, et hinge tõmmata.

Meie sõbralik meeskond teeb kõik, et viia läbi lõbusad ja motiveerivad suhtlemist soodustavad ja ergutavad tegevused, mis mitte ainult ei toeta teie osalisi, vaid annab neile ka meeldejääva kogemuse, millest räägitakse ka järgmistel konverentsidel.


Heitke pilk meie suhtlemist soodustavatele ja ergutavatele lahendustele.

Võtke meiega juba täna ühendust, et leida tegevus, mis sobituks teie põhiüritusega.

Küsige pakkumist.


Mark Davenport

Äriarendusjuht

Uute potentsiaalsete partnerite väljaselgitamine ning nende ühinemise korraldamine Catalyst Globali võrgustikku

Kõik artiklid

Lisamaterjalid