Mark Davenport

Mark Davenport

Äriarendusjuht

LinkedIN

Uute potentsiaalsete partnerite väljaselgitamine ning nende ühinemise korraldamine Catalyst Globali võrgustikku

Mark on töötanud meeskonnatöö arendamise valdkonnas juba üle 25 aasta ning on jätkuvalt kirglik ja pühendunud meeskonnatöö arendamise eelistele, mis kaasavad töötajaid ja aitavad kaasa organisatsiooni edukusele.

Olles töötanud kõigi meeskonnatöö arendamise valdkonna rollides, on tal võimalik läheneda oma tänasele ametile, milleks on äriarengu peaspetsialist, ulatuslike kogemuste ning laiapõhjaliste teadmistepagasiga kõigest, mis puutub meeskonnatöö arendamisse. Täpsemalt on ta vastutav uute partnerite väljavaadete kindlakstegemise eest ning nende ühinemise korraldamise eest Catalyst Globali võrgustikku. Tema edulooks on olnud koos Catalyst Globali tegevjuhi Guy Bakeriga töötada ning kasvatada Catalyst Global praeguseks ülemaailmseks turuliidriks meeskonnatöö arendamises, omades 30 litsentsiomanikuga võrgustikku 43 riigi üleselt.

Tal on suur huvi tootearenduse vastu ning sellest tulenevalt juhib ta kõikide toodete uurimis- ja arendamisfunktsioone, tagamaks, et Catalyst Globali tooteliin oleks jätkuvalt oma ala liidriks, olles hästi kavandatud ning kooskõlas turu praeguste suundumuste ja valdkonna vajadustega.

Erilised oskused:
  • Laialdased praktilised kogemused ning mõistmine kõikidest meeskonnatöö valdkonna külgedest.
  • Suur huvi ning teadmised äripsühholoogiast ning inimese käitumise valdkonna vastu, et saavutada tõhus ja jätkusuutlik sooritus nii isiklikul- kui ka ettevõtte tasemel.
  • Töötada välja ettevõtete arengukavasid, kujundada ja rakendada protsesse, mis toetavad ettevõtete kasvu kliendi ja turu määratlemise kaudu.
  • Aidata kaasa ettevõtte kasvule, töötades koos Catalyst Globali töötajate ning partneritega.
  • Arendada ning hoida kõrgetasemelisi kontakte nii praeguste kui ka tulevaste partneritega ning teiste äri- ja projektipartneritega.
  • Potentsiaalsete klientide lepinguteni viimine (sealhulgas uute partnerite ja turgude kindlakstegemine, turgude lähenemisviiside väljatöötamine, väljavaadete kindlakstegemine, ettepanekute ettevalmistamine jne).
  • Turu vajaduste määratlemine ning loovate ja innovaatiliste meeskonnatöö lahenduste loomine

Selle autori artiklid