indoor team building activities

Kuidas aitavad teie äri siseruumides läbiviidavad meeskonnatöö lahendused?

Avaldatud 18. märts 2019, autor Guy Baker

Mis puudutab ettevõtte või organisatsiooni edukuse juhtimisse, siis üks olulisemaid tegureid, mida peaks meeles pidama, on produktiivsus. Põhitasandil juhivad tegelikult kõiki ettevõtteid pigem töötajad, kui tippjuhtkond ja nende töötajate efektiivsus on suunanäitajaks ka ettevõtte üldisele kasvule ja edule.

Lisaks sellele on produktiivsus lahutamatuks osaks töötaja rahulolust. Mitmed uuringud näitavad, et õnnelik töötaja on produktiivne töötaja. Kuidas aga tagada, et teie töötajaid oleksid võimalikult õnnelikud ja motiveeritud?

Suurepärane viis selle arendamiseks on siseruumides läbiviidavad meeskonnatööd arendavad üritused. Hästi ülesehitatud meeskonnatöö üritused ergutavad töötajaid ja aitavad luua organisatsioonis ühtsustunnet, suurendades moraali ja aidates samal ajal koolitada ja arendada ettevõttele kasulikke oskusi.

Mida kujutavad endast meeskonnatööd arendavad tegevused?

Meeskonnatöö arendamine on tehnika ja koolitusstiil, mille eesmärk on tugevdada inimestevahelisi sidemeid ja tõsta ühtsustunnet. Olenemata valdkonnast või keskkonnast, peab iga meeskond oma täie potentsiaali saavutamiseks tegema tõhusalt koostööd.

Oma meeskonna oskuste ja võimete väljaselgitamine ning nende maksimaalselt ärakasutamine võib osutuda aga tõeliseks väljakutseks. Saades aru, et usaldust ja mõistmist on ülimalt keeruline kunstlikult edendada, muutub see kõik veelgi raskemat. Enne, kui tõhus meeskond suudab anda endast parima, on vaja luua loomulikud ja ehtsad suhted.

Peamine viis sellise meeskonnatöö efekti saavutamiseks on konstruktiivsete ja keerukate ülesannete kaudu. Meeskonnatööd arendavates lahendustes kaasatud lõbutegur aitab osalistel end avada ja hoida üleval nende huvi ning samal ajal nõuavad keerukad ülesanded osalejatelt nende oskuste proovilepanekut, üksteise tundmaõppimist ja ühtse meeskonnana töötamist.

indoor team building activities

Siseruumides läbiviidavate meeskonnatöö lahenduste 3 eelist

Hästi ülesehitatud siseruumides läbiviidavad meeskonnatöö lahendused annavad töötajatele kasvuruumi ja pakuvad neile võimaluse üksteisega suhelda väljaspool tavalist töökeskkonda. Allpool on välja toodud kolm peamist eelist, mida on võimalik efektiivse meeskonnatöö üritusega saavutada.

1. Moraali tõstmine

Nii nagu iga keskkond, mis on täis erinevaid inimesi, on ka ettevõte äärmiselt delikaatne ökosüsteem. Käitumise ja emotsioonide muutus võib põhjustada lumepalliefekti, mis võib lõpuks potentsiaalselt kahjustada ka tootlikkust ja omavahelist suhtlust.

See kehtib eriti siis, kui inimesed tunnevad, et nende eesmärk ettevõttes on iganenud või kui nende organisatsiooni eesmärk ei ole kooskõlas nende endi väärtustega. Töötajad, kes on oma kire ettevõttes töötades kaotanud, soodustavad tihtipeale samasugust tunnet ka oma töökaaslastes ja sealt edasi võib see muutuda probleemiks üle kogu ettevõtte. Kui töötajate moraal on madalpunktis, võite hakata täheldama langust nii tootlikkuses, tuludes kui ka üleüldises ärikasvus.

Meeskonnatöö lahendused aitavad tõhusalt murda töönädala monotoonset rutiini, julgustades tööandjaid tunnustama oma töötajaid lõbusate siseruumides läbiviidavate meeskonnatööd arendavate lahenduste kaudu. See pakub töötajatele vaheldust ja annab neile võimaluse oma tööandjat jälle väärtustama hakata, taaselustades tuhmunud kire organisatsiooni ja selle väärtuste vastu.

Samamoodi nagu negatiivsed tunded võivad kiiresti levida üle kogu ettevõtte, saavad täpselt sama teha positiivsed emotsioonid. Moraali ergutamine meeskonnatööd arendavate lahenduste abil võib hädasolevas ettevõttes kiirelt uue hingamise anda.

indoor team building activities

2. Koolitus

Ehkki meeskonnatööd arendavate tegevuste keskmes on kasvu ja ühtsuse edendamine, on hästi ülesehitatud meeskonnatöö lahenduste üheks suurimaks eeliseks see, et see võib olla ka suurepäraseks koolitusvõimaluseks.

Paljud kursused ja koolitusskeemid keskenduvad traditsioonilisele õppimisviisile, kus kõnede ja esitlustega analüüsitakse kindlaid teemasid ja jagatakse need väiksemateks osadeks, et neid oleks lihtsam mõista. Kuid on oskusi, mida sellist sorti koolitustega ei ole võimalik arendada. Näiteks ei saa kursustel või koolitustel õpetada pehmeid oskusi, nagu juhtimine, probleemide lahendamine, analüüsimine ja meeskonnatöö - neid saab küll teooriaga toetada, kuid neid tuleb ise kogeda. Meeskonnatöö üritused annavad teie töötajatele suurepärase võimaluse nende oluliste oskuste proovilepanekuks ja arendamiseks.

Meie siseruumides läbiviidavaid meeskonnatöö lahendusi on võimalik kohandada konkreetsete õpitulemustega. Kui teie analüüs näitab, et teie ettevõttel on probleeme kommunikatsiooni ja juhtimisega, on teil võimalik kiiresti leida meeskonnatöö lahendus, mis aitab saavutada mõlemad õpitulemused, aidates teie töötajatel harjutada neid oskusi ning saada samal ajal ühtsemaks ja tõhusamaks meeskonnaks.

indoor team building activities

3. Ühtsus

Ettevõtte edukuses mängivad olulist rolli ühtsus ja meeskonna üldine mentaliteet. Kui soodustate aktiivselt lojaalsust ja paremat suhtlemist, siis on üsna tõenäoline, et teie organisatsioon liigub täiskäigul tõhusa äritegevuse suunas.

Samamoodi on töötajate rahulolu parandamisel ülimalt oluline meeskonnatöö, mida harjutatakse ja arendatakse siseruumides läbiviidavates meeskonnatöö lahendustes. Isiklike sidemete loomine oma töökaaslastega võib töökeskkonna parandamisele oluliselt kaasa aidata.

indoor team building activities

Kokkuvõtteks

Meeskonnatööd arendavad tegevused võivad aidata kaasa kaastöötajate vahel tähendusrikaste suhete loomisele. Nende suhetega kaasneb ka suurem rahulolu ja õnnetunne ka töökohal, mis omakorda soodustab tootlikkust, innovatsiooni ja annab parema arusaama eesmärgist. Samal ajal aitavad meeskonnatöö lahenduste käigus harjutatavad ja arendatavad pehmed oskused parandada teie töötajate töökvaliteeti.

Kuidas alustada meeskonnatöö eeliste kasutamist

Catalyst Team Building püüab pidevalt luua tervislikumaid ja õnnelikumaid töökeskkondi. Meie meeskonnatööüritused on kohandatud nii ettevõtete kui ka töötajate vajadustest lähtuvalt, tasakaalustades lõbusad ja huvitavad tegevused ettevõtte eesmärkide ja kasulike õpitulemustega.

Meie eesmärk on aidata organisatsioonidel luua töökultuur, kus on pidevalt kõrge tootlikkus ja töötajatele meeldib iga päev tööle tulla. Meie asjatundjatest ürituskorraldusmeeskond kasutab spetsiaalselt kohandatud programme, et pakkuda maailmatasemel meeskonnatööd arendavaid lahendusi olenemata teie asukohast.

Uurige meie siseruumides läbiviidavate meeskonnatöö lahenduste valikut juba täna või võtke meiega ühendust, et saada rohkem teavet.

Guy Baker

Catalyst Globali asutajaliige

Guyl oli visioon meekonnatöö kontseptsioonide kujundamisest ja arendamisest ning ta hakkas maailma veenma nende kasutegurites.

Kõik artiklid

Lisamaterjalid