Tõhusate virtuaalsete meeskondade arendamine

Avaldatud 7. juuli 2019, autor Esther Daniel

Kui olete kaugtöö tegija, nagu minagi, siis teate, millise vabaduse see endaga toob. Võite elada seal, kus soovite ja määrata ise oma töötunnid. Mõistuse piirides muidugi. Olen spordifanatt, kellele meeldib reisida, seega sobib kaugtöö tegemine minu elustiiliga. Kuid sellega kaasnevad ka oma väljakutsed.

Globaliseerumine põhjustab kaugtöö kasvu. Strategy Analyticsi poolt läbi viidud uuringu kohaselt kasvab globaalne liikuv tööjõud 1,52 miljardilt 2017. aastal 1,88 miljardini aastal 2023See tähendab muutust 39,4% ülemaailmsest tööjõust suisa 43,3 protsendini. IWG kohaselt teeb juba 70% spetsialistidest vähemalt ühel päeval nädalas kaugtööd, samal ajal kui 53% teevad kaugtööd vähemalt pooltel päevadel nädalas.

Kõik samad meeskonnatöö tõhususe mudelid jäävad kehtima ka kaugtööd tegevate meeskondade puhul. Mõningatel juhtudel sobivad need veelgi enam, kuna just kaugtöö tegijaid mõjutavad eriti asukohaga seotud, kultuurilised ja keelelised väljakutsed, mida uued töövormid endaga kaasa toovad. Tõhusaid virtuaalseid meeskondi juhivad nutikad liidrid, kes loovad grupis positiivset meeskonna dünaamikat toetavad protsessid.

ibuild

Ühine kultuur ja töötajate seotus

Positiivne ettevõtte kultuur on töötajate kaasamise ja rahulolu lahutamatu osa. See suurendab töötajate lojaalsust ja on seotud suurema tootlikkusega. Jagatud kontekst aitab suurendada usaldust ja vastastikust sõltuvust, mille tulemuseks on avatud suhtlemine, meeskonnatöö ja koostöö - tegurid, mis on äärmiselt olulised kaugtööd tegevate tõhusate meeskondade jaoks.

Juhid võivad virtuaalsetes meeskondades edendada kollektiivset identiteeti ja mõistmist mitmel erineval viisil. Selleks, et luua tulemuslikkuse, eesmärgi ja sisuka töö kultuur, alustage meeskonnakultuuri omavahelisest arutamisest. Üksikisikutele oluliste tegurite väljaselgitamine aitab luua meeskonnale sobiva kultuuri.

Virtuaalsetes meeskondades põhjustab sotsiaalne kaugus ühise identiteedi puudumist. Kaugtöötajate ühiseks kaebuseks on see, et neile on väljakutseks oma kolleegidega usalduse ja sidemete loomine. See võib tähendada, et töökoha poliitika on palju olulisem ja konflikte on keerulisem lahendada.

Vaatamata eemal olemisele, aitavad jagatud vastutusalad, kollektiivne otsustusprotsess ja regulaarsed vestlused kaasa kognitiivse vastastikuse sõltuvuse tekkimisele. Teabevahetust ja koostööl põhinevaid ülesandeid soodustav kultuur aitab arendada transaktiivset mälu.

the infinite loop

Planeerides näost-näkku kokkusaamisi meeskonna arendamiseks, suureneb ühtekuuluvustunne ja kasvab tootlikkus. Virtuaalreaalsusel põhinevas mängus Lõksus virtuaalmaailmas kannavad osalejad kordamööda virtuaalreaalsuse peakomplekti, et selgitada nähtavat virtuaalmaailma reaalses maailmas olevatele meeskonnaliikmetele, kes omavad ülesande lahendust. Iteratiivne õppimine koos pideva tagasisidega on kaugtöö tegijatele kasulik ningarendab kiiresti koostööd ja tõhusaid suhtlemisoskusi.

Teine selline programm on Väärikuse väärtus, mis pakub ohutut platvormi, et suunata soovitud käitumist, uurida ettevõtte kultuuri, luua aktiivne arutelu ning arendada kiiret ja sidusat otsuste langetamist.

Terved töötajad on õnnelikumad ja produktiivsemad. Kaugtöötajate üldine kaebus on, et nad töötavad rohkem tunde, ei tee tööst pause ja neil ei ole selget eristust kodu ja töö vahel. Arutage neid teemasid ühise rühmana ja leidke strateegiaid tervislike harjumuste edendamiseks. Kaaluge investeerimist meeskonna heaolu loovasse rakendusse, näiteks nagu tähelepanu keskenduva meditatsiooni rakendus Meditainment Online! Seda saab teha kõikjal ja igal ajal ning on tõestatud, et see soodustab positiivset mõtlemist, häid uneharjumusi ja leevendab stressi.

Strateegiad, mis suurendavad ühtekuuluvustunnet ja kaasatust, võivad olla ka sellised lihtsad sotsialiseerimisrituaalid, nagu näiteks sünnipäevade tähistamine. Seda on küll kaugtöö puhul mõnevõrra keerulisem teha, kuid mitte võimatu.

Kollektiivsel sotsiaalsel eesmärgil on positiivne mõju meeskonna ühtsusele, luues ühist identiteeti. Catalystis panustame kollektiivselt tähendusrikastesse eesmärkidesse globaalse heategevusorganisatsiooni B1G1 kaudu. See tugevdab meie ühist andmiskultuuri.

	escape the maze

Kommunikatsioon

Kaugtöö tegijate puhul toimub enamik suhtlusest telefoni teel või tehnoloogia kaudu. Kehakeele ja kohese reageerimise puudumine jätab sellist tüüpi suhtluse avatud erinevatele tõlgendustele, mis põhjustab omakorda segadust ja ärevust. Lisaks laiuvad kaugtööd tegevad meeskonnad üle erinevate kultuuride, mis tekitab arutelu nii tooni, kirjutamisstiili kui ka suhtlusvahendite valiku üle. Huumor või kerge torge, mis võib ühes kultuuris sobivana tunduda, võib teises olla jällegi ebaviisakas.

Luues töötajatele võimalused kaasa rääkida, kuidas nad eelistavad suhelda ja luua seeläbi parem arusaam teiste eelistustest, võib märkimisväärselt aidata kaasa efektiivse suhtlemisprotokolli loomisele ja sobiva suhtlusvahendi valimisele. Tavaliste telefonikõnede asemel videokonverentside kasutamine aitab vestlusesse tuua mõningal määral ka kehakeelt. Ühiste kommunikatsiooninormide väljatöötamise suunas sammude astumine võib suurendada selle prognoositavust ja kindlust.

Mitmed uuringud näitavad, et näost-näkku suhtlemine on palju tõhusam kui digitaalne kommunikatsioon, seega võiks võimaluse korral luua virtuaalsetele töötajatele võimaluse suhelda inimestega näost-näkku, kuna see mõjutab kõige enam inimestevaheliste sidemete arengut.

Saades näost-näkku kokku, et osaleda kogemuslikes ärisimulatsioonides, mis suurendavad teadlikkust ja väärtustavad individuaalseid erinevusi ja samuti tugevusi, aitab kaugtööd tegevates meeskondades tugevdada meeskonna dünaamikat. Tahvelarvutil põhinev meeskonnatöö lahendus Põgenemine labürindist on lõbus ja huvitav viis teadvustada vastutust kollektiivsetes ülesannetes ning parandada meeskonna dünaamikat luues ühiseid kogemusi.

integrity

Virtuaalsed meeskonnad kasvavad jätkuvalt. Ühise kultuuri edendamise ja läbipaistva kaasatuse protokolli arendamise kaudu saavad kaugrühmad areneda. Tõhususe tagamiseks peavad meeskonnad aga aeg-ajalt kokku tulema samas geograafilises asukohas. Nende näost-näkku kohtumiste kasutamine suunatud kogemuslike õpimängude ja meeskonna loomise tegevuste jaoks, mis modelleerivad soovitud meeskonna käitumist, tagavad virtuaalsete meeskondade tõhususe.

Esther Daniel

Catalyst Global partnerlus-strateegia juht

Vastutab Catalyst Globalis organisatsiooni tõhususe tagamise eest läbi võrgustiku partnerite kaasamise.

Kõik artiklid

Lisamaterjalid