Esther Daniel

Esther Daniel

Catalyst Global partnerlus-strateegia juht

Esther Danieli Linked In konto

Vastutab Catalyst Globalis organisatsiooni tõhususe tagamise eest läbi võrgustiku partnerite kaasamise.

Vastutab uuenduslike meetodite arendamise ja rakendamise eest, kaasamaks Catalyst Globali ülemaailmseid partnereid, et tagada organisatsiooniline tõhusus ning tugevdada Catalyst Globali positsiooni maailma juhtiva korporatiivse meeskonnatöö arendajana. Suhtleb Catalyst Globali direktoritega ning võrgustiku partneritega, arendamaks ettevõtte strateegilist turundusplaani. Rakendab strateegilist turundusplaani Catalyst Globali grupi ning selle 46 ülemaailmse partneri üleselt tagamaks Catalyst Globali brändi ühtsus ning väljendus kõikide partnerite üleselt.

Loob tõhusaid suhtluskanaleid, et toetada olemasolevaid partnereid ning arendada Catalyst Globali võrgustikku. Toetab internetipõhiseid teabesüsteeme ning võrgustikke, et tagada informatsiooni jagamist Catalyst Globali võrgustiku üleselt. Tuvastab pidevalt ning ennetavalt süsteemide kaasamise riske ning võimalusi ning arendab ning rakendab strateegiaid, mis võtavad mõlemaid arvesse.

Selle autori artiklid