leadership skills inspiration

Milline on suurepärane juht?

Avaldatud 17. jaan 2017, autor Guy Baker

Maailma suurima meeskonnatöö võrgustiku tegevdirektorina küsitakse minult tihti, milline on suurepärane juht. Tüüpilisteks omadusteks on tavaliselt tugev keskendumine tulemustele, võime töötada välja tõhusad strateegiad ja plaanid - ning tagada, et nendest plaanidest peetakse kinni, otsustusvõime keerulistes situatsioonides, võime olla selge ning kindlakäeline nende otsuste kommunikeerimisel, olla vastutusvõimeline meeskonna tulemuste eest ning võime juhtida tagasilööke rahulikult ja loogiliselt. See nimekiri on lõputu.Kuid minu jaoks on suurepärase juhi peamiseks tunnuseks võime inspireerida. Kas teil on olnud kunagi koolis selline õpetaja, kes on oma ainest olnud nii vaimustuses, et ta on teinud õppimise lõbusaks? Kas te olete tundnud kedagi, kellele te vaatate alt üles, kuna ta on osanud luua või teha midagi, mis on ületanud tavalist kujutlusvõime piiri? Mis teeb need inimesed nii inspireerivaks?

Ma olen veetnud palju aega lugedes tähtsate maadeavastajate elulugusid – inimeste kohta, kelle kirg on mind aastate jooksul inspireerinud püüdlemaks põnevate seikluste poole, näiteks kajaki ekspeditsioonid Valgel Niilusel, kajakiretk merel Tasmaaniast kuni Austraalia mandrini ja Amadablami tipu vallutamine. Nendest kogemustest on kujunenud välja minu enda juhioskused.

Loomulikult ei ole alati praktiline ega ka kõigil võimalik minna Everesti vallutama või alustada Arktika ekspeditsiooni, et arendada oma juhioskusi, kuid see ei tähenda, et kogemusliku õppimise kasutegurid peaks jääma kasutamata. Seda silmas pidades, alustasin ma kolm aastat tagasi õppimisvahendi loomist, mis võimaldaks efektiivselt arendada juhtimisoskusi. Selle tulemusena tõi Catalyst Global hiljuti välja meeskonnatöö arendamise ja koolitamise mängu Tipu vallutamine. See on tahvelarvutil põhinev interaktiivne ärisimulatsioon, kus meeskonnad peavad võtma ekspeditsiooni juhi rolli 20-päevasel matkareisil vallutamaks Mount Everest ning samuti jõudmaks turvaliselt tagasi baaslaagrisse. Mängu kaudu saavad osalejad kogeda inspiratsiooni ning innukust, mida nõuab suurepäraseks juhiks olemine.

Kirg õhutab teadmiste kogumist

Kirglikud juhid on suure teadmistepagasiga, osates vajadusel põhjendada oma arvamusi ning lahendusi. Nende teadmised võimaldavad neil kaaluda kõiki vaatenurki – kõikvõimalikke alternatiive ja nende mõju ning samuti aidata kaasa suurepäraste ideede, inspireeriva visiooni ning läbimõeldud strateegia kujundamisele. Suurepärased juhid kasutavad tõhusa tegevuse motiveerimiseks visiooni ja strateegiat. Nii nagu ka äris, nõuab Tipu vallutamine meeskonnalt teabe vastuvõtmist ning selle rakendamist mängustrateegia kavandamisel

Entusiasm julgustab suhtlemist

Kirg ja põnevus innustavad inimesi neid ümbritsevate inimestega suhtlema, motiveerimaks teisi protsessis osalema. Lisaks sellele aitavad kirg ning teadmised kaasa positiivsele hoiakule ning aitavad inimeste enesekindlust tõsta. Sellest lähtuvalt on Tipu vallutamise mängus igal indiviidil oma kindel töölõik, mille kohta peab ta informatsiooni ning teadmisi koguma ning seejärel oma teadmisi tõhusal viisil meeskonnale edastama.

Tõhusate juhtide kõrged, kuid samas saavutatavad standardid

Inspireerivad juhid panevad inimesi proovile kehtestades oma meeskonnale kõrged, kuid samas saavutatavad standardid. Nad juhivad oma meeskonda läbi treeningute ning pakkudes neile tuge, mida nad eesmärkide saavutamiseks vajavad. Samuti kindlustavad nad, et inimesed on selgete plaanidega kurssi viidud ning neil on olemas kõik vajalik, et neid plaane ellu viia. Samamoodi võimaldab juhi usaldus ning usk oma meeskonda neil eesmärke saavutada.

Tipu vallutamine pakub teadmisi ning kogemusi, et arendada spetsialiste erinevates valdkondades. Kokkuvõttes, meeskonna juhid tagavad, et neid ümbritsevad inimesed oleksid oma potentsiaalist teadlikud ning suudaksid kavandatud eesmärke täita.

Oma valdkonna juhina püüdled tipu vallutamise suunas

Kui me investeerimine mõnda spetsiaalsesse valdkonda, mille vastu meil on kirg, huvi või millest me teame väga palju, siis see võimaldab meil olla oma valdkonnas juhiks. Ma loodan, et Tipu vallutamine aitab inimestel aru saada oma rollist ning veelgi enam inspireerib neid ning tekitab neis kire, mida nad saavad oma unikaalsete oskuste ja annetega oma meeskonnas rakendada.

Guy Baker

Catalyst Globali asutajaliige

Guyl oli visioon meekonnatöö kontseptsioonide kujundamisest ja arendamisest ning ta hakkas maailma veenma nende kasutegurites.

Kõik artiklid

Lisamaterjalid