Millised oskused on vajalikud, et olla suurepärane juht

Avaldatud 3. veebr 2020, autor Esther Daniel

Juhtimine on inimeste või organisatsiooni juhendamine. See on inimeste motiveerimine ja ettevalmistamine, et nad rakendaksid üldeesmärgi saavutamiseks kogu oma potentsiaali.

,,Head ettevõtte juhid loovad visiooni, sõnastavad visiooni, järgivad kirglikult seda visiooni ja töötavad järeleandmatult selle visiooni täitmise suunas.” - Jack Welch

Juhid näevad nii-öelda suurt pilti. Visioon aitab juhil keskenduda ja hoida tähelepanu sellel, mis on lõpptulemuste saavutamiseks kriitiline ja oluline.

Juhid on oma mõtlemiselt loovad ja innovaatilised. Nad on võimelised nägema kõiki külgi ja suudavad välja pakkuda ainulaadseid ideid. Selle saavutamiseks võtavad nad aega sügavalt ja põhjalikult mõtlemiseks. Nad jätavad kõrvale eelarvamused ja lähenevad probleemile lapseliku uudishimuga. Nad võtavad aega strateegia loomiseks, et identifitseerida ja lahendada struktuurilised küsimused. Seejuures ei ole nad oma mõtteprotsessis jäigad ning tingimuste muutumisel on agarad ja avatud muutustele. Nad hindavad peamiste sidusrühmade mõtteid ja võtavad kuulda nende arvamust. Lõppkokkuvõttes teevad nad oma valikuid objektiivselt ja erapooletult.

Kui nad on paika pannud strateegia ja tee oma visiooni ellu viimiseks, hakkab juht seda enesekindlalt teostama. Juhtidel on julgust, et jääda oma otsuste juurde ja vastavalt nendele ka tegutseda. Nad edastavad oma visiooni selgelt, oskavad seda põhjendada ja loovad ühise eesmärgi tunde. Nad seavad eesmärgid ja tagavad, et meeskonnad mõistaksid selgelt oma prioriteete. Kui rühma liikmed tajuvad, et nende juht on oma otsustes ja väidetes kindel, on nad motiveeritud neid toetama ja nende järgi tegutsema.

clear communication

,,Juhi väärtus kajastub standardites, mille nad ise endale seavad.” - Ray Kroc

Suurepärased juhid tunnevad ennast läbi ja lõhki. Nad võtavad aega, et õppida tundma, kes nad on ja millesse nad usuvad. Nad on kirglikud ja motiveeritud. Kriisi ajal on juhtidel vaja kõrgel tasemel emotsionaalset intelligentsust ja nad peavad tegutsema oma instinktidest lähtuvalt. Nende sotsiaalne teadlikkus ja selge suhtlusviis on need, mis aitavad suurepärastel juhtidel konflikte juhtida ja lahendada. Lõppkokkuvõttes on just nende vastupidavus ja positiivne suhtumine nende meeskonna eeskujuks.

,,Ausus on juhtimise kõige väärtuslikum omadus.” - Dwight D. Eisenhower

Selleks, et innustada ja mõjutada teisi endast parimat andma, peavad juhid olema vaieldamatult ausad. Juht peab olema aus ja pidama kinni oma põhiväärtustest. Juhid on teistele eeskujuks ja vastutavad oma tegude eest.

Suurepärased juhid mõistavad oma meeskonna tundmise väärtust. Nad õpivad tundma igat rühmaliiget, mõistavad nende tugevusi ja nõrkusi. Nad kuulavad ja arendavad oskusi iga inimesega efektiivseks suhtlemiseks, juhendades neid endast parimat andma. Nende tähelepanelikkus võimaldab neil tegutseda kaastunde, lahkuse ja empaatiaga.

Juhid loovad usaldusliku keskkonna, kus inimesed teavad, mida neilt oodatakse, nad saavad rakendada oma tugevaid oskusi ja neid tunnustatakse tehtud pingutuste eest. Ohutu ja kaasava töökeskkonna arendamise kaudu saavad juhid julgustada arukat riskide võtmist.

leading the way

Juhtimisoskusi arendavad meeskonnatöö lahendused

Suurepärased juhid loovad võimalusi oma meeskonna tundmaõppimiseks ka väljaspool tüüpilist töökeskkonda. Võimaluse korral loovad ka üksteisest kaugemal asuvate meeskondade juhid võimalusi oma meeskondadega näost-näkku kohtuda.

Meeskonnatööd arendavad tegevused on ideaalne viis juhile oma meeskonnaga lähemalt tutvumiseks. Proovige Quickfire lahendust, mis võimaldab igal meeskonnaliikmel panna mängu oma tugevad küljed. Või proovige hoopiski lõbusaid ja kaasavaid probleemide lahendamise mänge nagu Ava kohver või virtuaalreaalsusel põhinevat Lõksus virtuaalmaailmas, mis toovad esiplaanile meeskonna dünaamika, võimaldades meeskondadel oludega kohaneda ja näidata oma parimat sooritust!

Neile, kes soovivad oma töötajates arendada juhtimisoskusi, on loodud mängulised ärisimulatsioonid. On tõestatud, et just ärisimulatsioonide metoodika võimaldab osalejatel kogeda ja õppida juhtimisoskusi kiiremini ja püsivamate tulemustega. Üheks selliseks juhtimisoskusi arendavaks meeskonnatöö lahenduseks on Tipu vallutamine, kus osalised peavad töötama ühtse meeskonnaga, et juhendada ekspeditsiooni Mount Everesti tipu vallutamiseks.

Avastage meie saadavalolevaid meeskonnatöö lahendusi siin või võtke ühendust meie sõbraliku meeskonnaga, kes on valmis teid oma töötajatele ideaalse meeskonnatöö lahenduse korraldamisega aitama.

Esther Daniel

Catalyst Global partnerlus-strateegia juht

Vastutab Catalyst Globalis organisatsiooni tõhususe tagamise eest läbi võrgustiku partnerite kaasamise.

Kõik artiklid

Lisamaterjalid