Heaolu

Füüsiline, vaimne ja hingeline tervis ning heaolu on olulised töötaja kaasmiseks ning tema töösoorituseks.

Heaolu töökohal on töötajate kaasamise ja jõudluse seisukohast ülimalt oluline. Kuna enamik inimesi sellel planeedil veedavad kõige enam aega just tööd tehes, kui mistahes muid tegevusi tehes, siis on just töökoht ideaalseks tervise edendamise kohaks.

Uuringud näitavad, et ettevõtted, kes investeerivad pikaajalistesse tervishoiu- ja rahulolu strateegiatesse, on täheldanud mitmeid kasutegureid tänu sellele, et töölt puudumine on vähenenud, töötajate entusiasm on tõusnud ning nende töötulemused paranenud.

Oluline on luua töökohas tervisekultuur järjepideva, tõhusa ja sagedase strateegilise kommunikatsiooni kaudu, mis õpetab ja motiveerib töötajaid usalduse ja aususega. Tõhusa heaolu strateegia põhineb juhtide pühendumusel säilitada oma väärtused ja olla eeskujulik eeskujuks. Organisatsioonide füüsiline keskkond ja sotsiaalne toetusvõrgustik peavad olema samuti kooskõlas heaolu ning tervisliku eluviisi edendamisega.

Töökoha heaolustrateegia tõestatud tõhusaks teguriks on meeskonnatööd arendavad programmid. „Head to Toe”- ga on võimalik töökohale tuua lihtne igapäevane joogatund. „Two Tribes” on avastava loomuga põliselanike spordimäng, mis võimaldab kõigil liikuda ning samas annab see võimaluse ka mängulisuseks. Sellised programmid nagu „Mind to Motion”, „Global Grooves” ja „One Voice” toovad läbi loomuliku, loomingulise muusika, liikumise ja rütmi rõõmu ning heaolu. Heitke pilk nendele programmidele, mis aitavad kaasa nii füüsilisele kui ka vaimsele heaolule.

Tutvuge meie lahendustega ja andke endast märku,

kui teil on erisoove või soovite alustada

meeskonna hetkeseisu kaardistamisest!

Võtke ühendust

Seotud Näidisjuhtumid