Heaolu heaks live

Meeskonna heaolu on teekond, mitte sihtkoht.

1 - 2 tundi
Siseruumides ja väljas
Koostööd arendav
8 - Piiramatu

Kirjeldus

Heaolu heaks live on koostööl põhinev meeskonna arendamise meetod, kus osalejaid julgustatakse mõtlema oma rollile meeskonna heaolus nii sündmuse ajal kui ka töökohal. Meeskonnad võtavad osa erinevates füüsilistes, vaimsetes ja loomingulistes tegevustes, mida viiakse läbi tahvelarvuti kaudu, milles iga tegevus keskendub igapäevastele väikestele tegudele ja käitumistele. Heaolu heaks live toimub kolmes etapis. Esimeses faasis saavad osalejad aru, et nende tegevus mõjutab teiste meeskonnaliikmete heaolu. Teises faasis valivad tiimid tegevused, mis mõjutavad positiivselt kõigi heaolu. Kolmandas faasis saavad osalejad aru, et käitumise arendamiseks on vaja järjepidevust. Meeskonnad koostavad konkreetsete tegevuste ja ajakavaga plaani jätkuva heaolu tagamiseks ning kirjutavad need heaolupuule. Heaolupuu võib peale sündmust kontorisse riputada, et meenutada osalejate pühendumust enda ja tiimi heaolule ning muuta praktilised tegevused mugavalt harjumusteks.

Õpitulemused

Heaolu heaks live arendab oskuseid, harjumusi ja pühendumust meeskonna heaolule. Meetod on keskendunud olulistele heaolu mõjutavatele teemadele:

Sisukas suhtlemine – stimuleeriv suhtlus, mille käigus inimesed pööravad tähelepanu sellele, kuidas nad räägivad ning mõjutavad teisi ja iseennast, et saavutada soovitud tulemusi.

Elujõud ja tugevus – füüsiline tervis on psühholoogiline ja emotsionaalne tervis.

Rõõm ja loovus – loovus, mänguline lähenemine ja töörõõm suurendavad tõestatult meeskonna produktiivsust.

Ühendus loodusega – vähendab stressi ja haiguseid ning suurendab produktiivsust.

Saada päring