Võistlusvaim

Suunake tähelepanu oma ülesandele või kindlale osale, et panustada suuremasse meeskondlikku ülesandesse.

competitive spirit

Konkurents juhib inimesed andmaks endast parima, et olla edukas, kuid samuti võib see viia toksilise egoistliku mõtteviisini, mis õõnestab ja hävitab meeskonna eesmärke ning organisatsioonikultuuri.

Pädevad müügijuhid loovad võiduka ja motiveeritud kultuuri. Nad valivad meeldivaid, kuid samas konkurentsivõimelisi edu poole pürgivaid inimesi ning aitavad neil mõista, milline on nende sooritus võrreldes nende kolleegidega. Nad loovad keskkonna, mis paneb inimesed iseendaga konkureerima. Nad peaksid alati püüdma andma endast parim, kuid seejuures omama vabadust, mis võimaldab neil oma mugavustsoonist väljuda ning püüelda isikliku arengu poole, mis võimaldab neil järjest kõrgemaid ja kõrgemaid eesmärke saavutada.

Konkureeriva keskkonna tagamine aitab jääda terveks, suunata oma tähelepanu ning võtta isiklikku vastutust kogu meeskonna üleüldistes eesmärkides. Leidke viise, kuidas julgustada inimesi seostama oma isiklikke eesmärke ettevõtte omadega. Tähistage nii meeskonna kui ka indiviidide edusamme. Julgustage inimesi jagama oma isiklikke ja ametialaseid eesmärke koos rühmaga, et nad saaksid suhtuda üksteisesse kui indiviididesse. Tähistage üksteise edusamme ning teadke, kuidas üksteist ühise eesmärgi saavutamisel aidata.

Meeskonnatööd arendavad tegevused on suurepäraseks viisiks võitlusliku keskkonna loomiseks ning ettevõtte kultuuri lõbusate väljakutsete toomiseks.

Tutvuge meie lahendustega ja andke endast märku,

kui teil on erisoove või soovite alustada

meeskonna hetkeseisu kaardistamisest!

Võtke ühendust

Seotud Näidisjuhtumid