Go Team aardejaht

GPS-põhised väljakutsed ning pilt- ja videomõistatused suurepärastes asukohtades.

1 - 4 tundi
Väljas
Võistluslik / koostööd arendav
10 - Piiramatu

Kirjeldus

Go Team aardejahi läbiviimiseks installeeritakse tahvelarvutitesse rakendused, mis juhivad meeskondasid ühest sihtkohast teiseni. Kui meeskond jõuab sihtkohta, siis GPS saadab meeskonnale väljakutse küsimuste, vihjete või piltide vormis. Kogu meeskond peab tegema koostööd, et täita ülesanne, sest iga ülesande täitmine viib järgmise ülesandeni ja lähemale võidukale finišile. Meeskondade liikumised, tagasiside ja hinded on reaalajas jälgitavad, neile on võimalik saata ka lisaülesandeid. Kui meeskonnad jõuavad tagasi baasi, siis on võimalik hetkega vaadata tulemusi ja luua pingerida.

Paindlik platvorm võimaldab teekonda kohandada igasse ümbruskonda. Meeskonnad võivad avastada mõnda linna, metsa või muud ümbruskonda. Lahendus on kohandatav igasugusele osalejate arvule kalkuleerides igale meeskonnale võrdse teekonna; see väldib vahepunktide ülerahvastamist.

Õpitulemused

Go Team aardejaht soosib avatud suhtlust ja arutelusid, parandab tiimisiseseid suhteid ja tõstab töökvaliteeti. Mäng innustab osalejaid avaldama arvamust ja võtma vastu uusi väljakutseid. Sünergiline meeskond viib osalejad välja oma tavapärasest töökeskkonnast ja julgustab loovalt mõtlema väljaspool igapäevast rutiini. Koostöö kolleegidega, kellega ehk igapäevaselt ei kohtuta, lõhub suhtlusbarjääre ja suurendab omavahelist usaldust.

Mängus ettetulevad väljakutsed vajavad loovaid lahendusi pannes meeskonnad mõtlema ja tegutsema uudsetel viisidel. Läbi ebaõnnestumiste võib mängus siiski tulemusteni jõuda, kui meeskonnad muudavad lähenemist mõeldes strateegiliselt protsessi parendamisele.

Seotud soovitus

Go Team aardejahil osalejad naasesid Siguldast väga heas tujus ning nad olid väga rahul selle hästi ettevalmistatud ja läbimõeldult korraldatud üritusega. Kõik said ise valida, kui palju nad soovivad kõndida ning kui palju asju nad tahavad Siguldas näha. Kõik olid positiivselt meelestatud, rahul ürituse korraldusega ja hästi veedetud päevaga!

Evija Dreimane
Ernst & Young Baltic

Saada päring