Draakonitants

Meeskonnad disainivad ja meisterdavad draakoni ja esitavad sellega draakonitantsu.

2 - 4 tundi
Siseruumides ja väljas
Võistluslik / koostööd arendav
10 - Piiramatu

Kirjeldus

Hiinas on draakonid hea õnne, suursuguse võimu, tarkuse, viljakuse ja väärikuse sümboliks. Draakonitants (või teisisõnu pinyin: wǔ long) esitatakse koostööd tegeva ning harmoonilise meeskonna poolt, kes juhib pikka ja painduvat värvikirevat draakonit, jäljendades selle müstilise jõeeluka lainetavaid liigutusi.

Draakonitantsu raames meeskonnad disainivad ja ehitavad Hiina draakoni. Seejärel antakse neile muusikariistad ning iga meeskond loob endale muusikalise pala, mis on taustaks nende draakoni tantsukavale. Seejärel harjutavad meeskonnad koos oma disainitud draakonitega harmoonilist koostööd, et esitada väärikas ja koordineeritud draakonitants. Meeskondadele antakse punkte nii loovuse, esituse kui ka meeskonnatöö eest.

Õpitulemused

Meeskondadele antakse ülesandeks disainida ja meisterdada draakon, misläbi paneb Draakonitantsus proovile meeskondade loovuse, leidlikkuse ja projektijuhtimise oskused. Meeskonnad hindavad neile antud ülesannet ja moodustavad paralleelselt töötamiseks väiksemad meeskonnasisesed töörühmad. Kui kõik rühmad on oma elementidega valmis saanud, pannakse kõik osad omavahel kokku.

Meisterdamise etapi edukus sõltub ristfunktsionaalsel koostööl ja aktiivsel suhtlusel, mis tagab kõikide eraldi meisterdatud elementide plaanipärase kokkusobivuse. Muusika ja tantsukava sõltub aga loomingulisest mõtlemisest ning koostööst. See, et kõik proovides ja lõplikul etendusel omavahel kokku sobituks, nõuab erakordseid juhtimisoskusi ning tugevat meeskonnatööd.

Seotud soovitus

Finaal lõi tõeliselt rõõmsa õhkkonna ning saavutustunde kõigile osalejatele.

Porsche

Saada päring