Mõju

Koos töötades säästva tuleviku poole

1 - 2 tundi
Siseruumides ja väljas
Koostööd arendav
4 - Piiramatu

Kirjeldus

Mõju on rakendusepõhine meeskonnatöö lahendus, mida on võimalik mängida nii koha peal, interneti vahendusel kui ka mitmes asukohas korraga. 17 ÜRO säästva arengu eesmärgile keskenduv ülimalt kaasav meeskonnamäng aitab osalistel mõista, kuidas saavutada parem ja jätkusuutlikum tulevik. Kõigepealt antakse osalistele lühike ülevaade 17 ÜRO säästva arengu eesmärgist ning seejärel asuvad meeskonnad ise tegutsema. Koos lahendatakse erinevaid ÜRO säästva arengu eesmärkidega (kaotada vaesus, kaotada nälg, võidelda kliimamuutusega jne) seotud ülesandeid ning jõutake üha kõrgematele tasemetele. Ülesanded on erineva olemuse ning raskustasemega, näiteks peavad osalejad silmitsi seisma nii vaimsete, füüsiliste kui ka aktiivsete väljakutsetega. Mängijad näevad ja lahendavad erinevaid ülesandeid rakenduses, mis on live sündmuse puhul meeskonna tahvelarvutis, hübriid- ja online sündmuste puhul täielikult või osaliselt ka mängijate endi nutiseadmetes. Ülesannete lahendades saavad osalejad teadlikumaks säästva arengu eesmärkidest ja mõistavad, kuidas on võimalik luua meile kõigile parem ja jätkusuutlikum tulevik.

Õpitulemused

Meeskonnaliikmed teevad koostööd, et mängu paremini mõista ja töötavad välja parima strateegia. Mängu käigus õpivad nad, et innovaatiline mõtlemine ja tõhus suhtlemisoskus aitab neid mängus edasi. Ülesannete edukaks sooritamiseks on olulisel kohal ka kuulamisoskus ja oma meeskonnakaaslastega ideede jagamine. Meeskonnad õpivad tundma üksteise tugevaid külgi ning kasvatavad seeläbi usaldust, mis aitab neil paremini liikuda ühise eesmärgi suunas - muuta maailm paremaks kohaks.

Mõju on tõeliselt kaasahaarav meeskonnatöö lahendus, mis süstib meeskondadesse rõõmu ja ühtekuuluvustunnet. Osalised õpivad lähemalt tundma ÜRO säästva arengu eesmärke ning mõistavad, kuidas nad saavad oma elustiili parandada, et luua kõigile parem tulevik. Tegevuse lõpus antakse ka isiklikud lubadused ja võimalik on tellida lisaks annetuste pakett B1G1 abil, et käsitletud teemad ka praktilisteks heategudeks muuta.

Ettevõtte sotsiaalse vastutusega seotud tulemused

Selle lahenduse abil saab teie meeskond anda oma panuse jätkusuutlikuma maailma loomiseks. Esiteks arutatakse ja tegutsetakse teemasid käsitledes tegevuse käigus. Nii suureneb teadlikkus ja leitakse uusi ideid eesmärkide täitmisse panustamiseks. Lisaks on võimalik tellida annetused B1G1 organisatsioonist. B1G1 valikus on kolm säästva arengu eesmärkidega seotud algatust: Active Economy (aktiivne majandus), Beautiful Society (kaunis ühiskond) ja Clean Earth (puhas planeet), mis üheskoos hõlmavad kõiki 17 ÜRO säästva arengu eesmärke. Ürituse vältel tehakse annetusi, mis aitavad nendele algatustele kaasa ning osalejad saavad seeläbi jätkusuutlikumasse tulevikku otseselt panustada.

together apartKaug-meeskonnad - Hübriidmeeskonnad - Mitmes erinevas asukohas paiknevad meeskonnad

See lahendus on loodud ühes asukohas töötavatele meeskondadele, kaug-meeskondadele, hübriidmeeskondadele ja mitmes erinevas asukohas paiknevatele töötajatele. Võtke meiega ühendust, kui teie meeskond töötab kodukontorist või teie kontorid asuvad erinevates paikades või erinevates riikides, et saaksime teile anda lisainformatsiooni selle lahenduse online või hübriidversiooni kohta. Lahendusi on võimalik kohandada vastavalt teie meeskonna eripäradele, seega võtke julgesti meiega ühendust, et saaksime luua just teie meeskonnale sobiva lahenduse.

Saada päring