Vastutustundlik ettevõtlus

Catalysti võrgustiku liikmeks olemine ja selle eluaegne partnerlus globaalse heategevusalgatusega Buy1GIVE1 võimaldab Catalyst Eestil aidata päriselt abi vajavaid inimesi ja kogukondi. Teeme annetuse mittetulundusühingule B1G1 iga osaleja eest, kes võtab osa mõnest Catalyst Eesti meeskonnatöö programmist.

Säästva arengu eesmärgid

Kõigi ÜRO liikmesriikide poolt 2015. aastal vastu võetud Säästva arengu tegevuskava aastaks 2030 pakub ühist kava rahu ja heaolu tagamiseks nii inimestele kui ka planeedile nii praegu kui ka tulevikus.

Selle keskmes on 17 säästva arengu eesmärki, mis on kiireloomuline üleskutse kõikidele globaalse partnerluse riikidele - nii arenenud kui ka arenguriikidele. Nad kõik tunnistavad, et vaesuse ja teiste puuduste kaotamine peab käima käsikäes strateegiatega, mis parandavad tervist ja haridust, vähendavad ebavõrdsust ja soodustavad majanduskasvu - samal ajal võideldes ka kliimamuutustega ning meie ookeanide ja metsa säilitamise nimel.

Meie panus säästva arengu eesmärkidesse

Catalystis on meie missiooniks meeskonnatöö arendamise kaudu ettevõtetele ja indiviididele positiivse mõju loomine. Oleme läinud sellega sammukese kaugemale. Iga kord, kui keegi osaleb Catalysti meeskonnatöö programmides, teeme annetuse ühele B1G1 hoolikalt valitud suure mõjuga projektile.

B1G1 seob iga tehtud annetuse ja loodud panuse ÜRO säästva arengu eesmärkidega. Seega aitame oma annetustega otseselt panustada 17 säästva arengu eesmärki, mis aitavad 2030. aastaks kaotada vaesust, võidelda ebavõrduse ja ebaõiglusega ning samuti ka kliimamuutustega.

giving with B1G1

Ettevõtted on meie tänapäevases maailmas põhiliseks heategevuslikuks jõuks

Olla B1G1 osa, tähendab, et oleme osa liikumisest, kus ettevõtted saavad tulla kokku, et üheskoos maailma muuta. See, et meie heategevus on seotud säästliku arengu eesmärkidega, annab meile tähendusrikka viisi, kuidas pidada järge oma säästliku arengu eesmärkidesse tehtud panuste üle. See annab meile eesmärgi, mis juhib ja inspireerib meid oma ettevõtet kasvatama positiivses suunas.

access to clean water

B1G1 - unikaalne viis head teha

Soovitame teil kindlasti vaadata B1G1 heategevusalgatust. Erinevalt tavapärastest heategevusega seotud mudelitest, aitab B1G1 väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel saavutada suuremat sotsiaalset mõju, kaasates heategevuslikke tegevusi nende igapäevasesse äritegevusse, et luua ainulaadseid heategusid. Iga äritehing (ning selle tulemusena ka teie igapäevane tegevus) võivad kellelegi ka kõigest 1 sendiga head teha.

UN Sustainable Development Goals

Katkematu ring

Meie jaoks Catalystis loob see täiusliku katkematu ringi: sisukaks disainitud meetodid, ulatuslik mõju osalejatele ja ka neile, keda väike tugi suure sammu võrra edasi aitab. Aitäh, et astute neid samme koos meiega!

Meie panus säästva arengu eesmärkidesse

B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG