Julgus

Julged meeskonnad tegutsevad usaldavas, kokkukuuluvas ja ausas keskkonnas.

courageous teams

Julged meeskonnad tegutsevad usaldavas, kokkukuuluvas ja ausas keskkonnas. Neil on initsiatiiv võtta üheskoos ette keerukamaid projekte, et rohkem saavutada. Üheskoos astutakse visalt väljakutsetele vastu ning muutusi ei kardeta.

Julged töötajad usuvad endasse. Nad proovivad rohkem, usaldavad rohkem ja arutavad rohkem. Meeskonnaliikmena tunnevad nad end väärtustatuna ning samamoodi väärtustavad nad teisi enda ümber. Inimesed, kes tunnevad, et nende meeskond usaldab ja toetab neid, on valmis astuma oma mugavustsoonist välja ning seisma silmitsi uute väljakutsetega.

Julguse arendamine vajab aga aega ja harjutamist. Ja seejuures on meeskondade juhtidel oluline roll. Juhid peaksid näitama positiivset suhtumist ning julgustama kõiki meeskonnaliikmeid sõna võtma ja oma ideid teistele edasi kommunikeerima. Muutke aktiivne kuulamine harjumuseks. Näidake huvi teiste arvamuste vastu esitades küsimusi. Looge keskkond, kus inimestel ei ole häbi öelda, et nad ei tea vastust. Kui kõik tunnevad end kaasatuna ja et nende arvamust väärtustatakse, loob see suurepärased tingimused loovuseks ja aruteluks.

Juhid peaksid soodustama avatud ja ausat suhtlemist, mis on suunatud lahenduste leidmisele. Toetage meeskonnaliikmeid, kes julgevad arutada selle üle, mis ei tööta ja tõstatada petentsiaalselt tundlikke probleeme. Arvamuse avaldamise julgustamine võimaldab probleemidest läbi liikuda, leida lahendusi ning teha julgeid otsuseid.

Ülimalt oluline on luua võimalusi iga meeskonnaliikme tundmaõppimiseks ning teada täpselt, millised on need väärtused ja oskused, mida nad meeskonnale pakuvad. Meeskonnas olevate indiviidide mõistmine ja väärtustamine võimaldab meeskonnal oma võimalusi põhjalikult ja täpselt hinnata ning tegutseda eesmärgipäraselt. Aja jooksul ning läbi jagatud kogemuste saavad nad mõtiskleda varem kogetutu üle ning edaspidi olla riski hindamisel ratsionaalne, langetada otsuseid ühiselt ja vältida kiirustades tehtud ebaproduktiivseid tegevusi.

Tutvuge meie lahendustega ja andke endast märku,

kui teil on erisoove või soovite alustada

meeskonna hetkeseisu kaardistamisest!

Võtke ühendust