Meie väärtused

Avalda oma arvamust ettevõtte väärtuste üle pingevabas ärisimulatisoonis.

1 - 3 tundi
Siseruumides
Koostööd arendav
8 - Piiramatu

Kirjeldus

Selleks, et end konkurentidest eristada, peavad teie töötajad mõistma ning olema kaasatud ettevõtte missiooni, visiooni ja väärtustesse. Kuid just töötajate käitumine ettevõtete väärtuste järgi on väljakutse, millega paljud ettevõtted regulaarselt silmitsi peavad seisma. Lahenduseks on Meie väärtused, kus osalejad uurivad ja võtavad omaks ettevõtte väärtused ja kriitilised edutegurid. Osalistele antakse arutlemiseks terve rida mõtlemapanevaid väiteid, nagu näiteks: "Peab olema meeskonna mängija", "Lõpeta, kui enam midagi võita ei ole" või "Mitte ainult tunnus, vaid elustiil".

Osalejad näitavad, mil määral nad väitega nõustuvad või ei nõustu ning esitavad omapoolsed põhjendused, miks nad just nii arvavad. See tekitab arutelu, mida meeskonnaliikmed kordamööda juhivad ja mis tagab, et kõik saavad oma arvamust väljendada.

Meie väärtused kutsub meeskonda üles rakendama ettevõtte väärtusi ning andma neile mõista, kuidas neid väärtusi oma igapäevastes tööoludes kasutada ja rakendada. Interaktiivse ja kaasava lähenemise tagajärjed ulatuvad ka konverentsiruumist väljapoole, luues suurepärased viited, suunamaks tegevust tagasi töökohal olles.

Õpitulemused

Täielikult kohandatud arutelule keskendunud tegevus annab meeskonnaliikmetele võimaluse oma arvamuse avaldamiseks. Meie väärtusedsoodustab väitlevat suhtlemist, kuna osalejatele antakse võimalus nii rääkida kui ka kuulata ja üksteisele vastuväiteid esitada. Erinevad rakendused hõlmavad missiooni, visiooni ja väärtuste omastamist; klienditeeninduse strateegiaid; parimate praktikate jagamist ja ettevõtte kultuuri uurimist. Arutelud koondatakse meie unikaalsesse 9-osalisse Teemantisse, mis pakub vastutustundlike ja ajaraamidesse pandud tegevuskavasid järgmiseks 3, 6 ja 9 kuuks.

  • Ettevõtte väärtuste sisendamise võimalus.
  • Ennast kehtestava suhtlemise soodustamine meeskondade üleselt.
  • Annab väärtustele konteksti enda, meeskonna ja organisatsiooni tasandil.
  • Võimaldab osalistel tugevdada meeskonnatöö ideid.
  • Ühiste ideede ja väärtuste avastamine.

Seotud soovitus

See energia, ausus ja usaldus, mida meeskonnaliikmed üksteisele oma seisukohtade jagamisel edasi annavad on olnud tõeliselt imeline ning ma soovitan seda päeva ning „Speak Up Speak Out” ürituste ka teistele ettevõtetele.

Travis Perkins

Team Assessment Tool Logo

Team Assessment Tool

See meetod sobib ideaalselt sündmusejärgseks hinnanguks ja aruteluks meeskonnas. Mõnest meie meeskonnatöö arendamise meetodist õppimise tõhustamiseks ja tegevuse veelgi tähendusrikkamaks muutmiseks lõpetage kogemus meie ainulaadse rakendusega. Meeskonnatöö hindamise rakendust Team Assessment Tool kasutades tekkiv ülevaade meeskonna hinnangust ja tagasisidest annab püsivaid tulemusi ja mõõdetavat tulu, soodustades meeskonna ühtekuuluvust, individuaalset isiklikku kasvu, oskuste arendamist ja tulemuslikkust. Uuri juurdeSaada päring