Heategevus

Üheskoos head tegemine toob kasu nii saajatele kui ka andjatele, nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt.

social responsibility giving back

Heategevus rühmana võimaldab suuremat mõju, kui seda teha üksinda. Mittetulunduslike organisatsioonide, kogukondade või sotsiaalsete ettevõtetega on võimalik luua pikaajaline side. Andmine või head tegemine on andjale sama võimas, kui saajale. Uuringud on näidanud, et heategevuse ja vabatahtliku tegevuse kaudu saavad inimesed kasu nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt. Sotsiaalsed sidemed aitavad annetajal pöörata helde käitumise positiivseteks tunneteks. Andes üksikisiku asemel rühmana toob andale kõige suurepärasema õnnetunde. Töötajate suurenenud õnnetunne mõjutab otseselt ka töötaja kaasatust ning efektiivset tööd. Andmise mõjuvõimsa positiivse tulemusena liituvad paljud indiviidid sellistes programmides osalenud indiviidid erinevate heategevuslike võrgustikega või loovad endale andmise harjumuse.

Kui töötajad osalevad organiseeritud heategevuslikus programmis, hõlmab see enamasti ka ühise grupina õppimis- ja kaasamisprotsessi. Uuringud näitavad, et hästi struktureeritud annetused ja vabatahtliku tegevuse programmid võivad luua ettevõtetele tulu, vähendades koolituse ja arendamise kulusid.

Catalystil on mitmeid tegevusi, millel on tõhusate meeskonnatööd arendavate tulemuste kõrval ka kollektiivse andmise lisandväärtus. Meie side sotsiaalse annetusvõrgustikuga B1G1 annab teile võimaluse valida mitmesuguste heategevuslike projektide seast, kellele oma annetused suunata. Alternatiivselt on võimalik valida ka kohalik heategevusorganisatsioon või kogukond ning lasta töötajatel endal otsustada, kelle heaks nad annetavad, aitab kaasa projekti pühendumisele. Heitke pilt neile paidlikele meeskonnatöö tegevustele ning rakendage oma meeskonna andmisjõud.


Tutvuge meie lahendustega ja andke endast märku,

kui teil on erisoove või soovite alustada

meeskonna hetkeseisu kaardistamisest!

Võtke ühendust

Seotud Näidisjuhtumid